Úspechy žiakov na PMU 2019

            PMU – husle – trieda p.učiteľky Evy Szabóovej

           Vratko Mančuška – zlaté pásmo

           Sofia Szántóová a Daniel Szaniszló  – strieborné pásmo

           Klavírna spolupráca – Jozef Gödri, Eva Čarnoká

                

              PMU – drevené dychové nástroje 

              Dominik Melich – zlaté pásmo – trieda p.uč. Jána Csíziho

              Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                                                       

          

 

         PMU – gitara

       Samuel Séleš – zlaté pásmo trieda p.uč. Marcela Petického

           

          PMU – keyboard

Dominik Benda – čestné uznanie – trieda p.uč.Eriky Mihálikovej

                                                                                                                                     

                PMU –  zobcová flauta.

               Úspech žiakov dychovej triedy p.uč.Aleny Mitterovej.

 Filip Kántor – strieborné pásmo, Sabina Iždinská – bronzové pásmo

               Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                            

Všetkým žiakom, korepetítorom a pedagógom blahoželáme

a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy na nadregionálnej súťaži PMU.    

 

 

 

Opäť  sme boli  úspešní na okresnom, krajskom aj celoslovenskom  kole súťaže  Hnúšťanský akord 2018/2019

 Družstvo B  a C kategórie postupuje do krajského kola.    Prajeme veľa úspechov.                                            

B kategória: Michal Katreniak, Sofia Szántóová, Joel Herwing

C kategória: Vratko Mančuška, Matej Kerekeš, Jakub Kántor

                                                                

 Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord.

    Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a tým aj postup do celoslovenského  kola.
    Družstvo B kategórie získalo 2.miesto 
          

  

 Celoslovenské kolo súťaže Hnúšťanský akord.

               Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú  hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.