· absolventka Ľudového Konzervatória v Bratislave
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1970
· vyučuje hru na klavír a hudobnú náuku