· absolvent Konzervatória v Košiciach
· absolvoval Medzinárodnú letnú muzikologickú univerzitu
Kodályovej metódy v Ostrihome
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote vyučuje od roku 1974
· vyučuje hru na klavír, prípravnú hudobnú výchovu a hudobnú náuku