–    absolvoval konzervatórium v Košiciach

–     po  ukončení štúdia 10 rokov pôsobil ako

–     profesionálny hráč v hotelových zariadeniach v Nemecku, Holandsku, Švajčiarsku a Rakúsku

–     na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od septembra 2011, ako učiteľ  hry na klavíri

–    a korepetítor v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore.