Aktuality

Nový školský rok 2022/2023

Milí žiaci, vážení rodičia!

Na základe „Rozhodnutia MŠ VVaŠ z 15. 8. 2022 číslo: 2022/19036:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2022 za účelom školského vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení  sa predkladá:  Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Školský rok 2022/23 začne podľa slov ministra školstva B. Grőhlinga slobodne, bez zásadných covidových obmedzení tak, ako pred pandémiou, bez nutnosti nosenia rúšok. Izolácia bude len  pre pozitívnu osobu – žiaka (do karantény nepôjde trieda, ani blízke kontakty). Po každej neprítomnosti žiaka v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní je povinnosťou zákonného zástupcu – rodiča vypísať tlačivo – Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Tešíme sa na stretnutie, všetci ste srdečne vítaní.