Aktuality

OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

 

Milí žiaci a rodičia!

V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. Keďže od 10.5.2021 je  okres Rimavská Sobota v I. stupni varovania,

   obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých poslucháčov prezenčnou formou,

    vyučovanie pokračuje podľa pôvodného rozvrhu hodín.

                                              Tešíme sa na stretnutie s vami

Podmienkou vstupu žiakov do školy je vyplnenie  vyhlásenia zákonného zástupcu, žiaka o bezinfekčnosti.

Jednotlivé fázy otvárania škôl: 

• ak bude okres Rimavská Sobota v I. stupni ostražitosti, v II. stupni ostražitosti alebo v I. stupni varovania, obnovíme školské vyučovanie pre všetkých poslucháčov prezenčnou formou,

• ak bude okres Rimavská Sobota v II. stupni varovania, obnovíme individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, ostatní poslucháči sa budú vyučovať dištančnou formou.

• ak bude okres Rimavská Sobota  v III. stupni varovania alebo v IV. stupni varovania obnovíme individuálne vyučovanie pre žiakov prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, ostatní poslucháči sa budú vyučovať dištančnou formou.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiaci
Vyhlásenie o bezinfekčnosti – dospelí žiaci
Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zamestnanci, návšteva školy  
Informačná povinnosť – Ochrana osobných údajov