Eva Szabóová DiS.art.

· absolventka Konzervatória v Košiciach
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1978
· vyučuje hru na husliach