A B S O L V E N T I    

v školskom roku 2020/2021

  Absolventom srdečne blahoželáme k ukončeniu štúdia na ZUŠ, aj naďalej im prajeme nádherné chvíle s umením a veľa ďalších úspechov v štúdiách…

———————————————————————————————   

Absolventky tanečného odboru našej ZUŠ mali svoj veľký deň 17.6.2021, kedy si z rúk pána riaditeľa prebrali svoje absolventské vysvedčenia. Dievčatám blahoželáme k ukončeniu štúdia, aj keď niektoré z nich pokračujú v štúdiách na druhom stupni.

Naďalej im prajeme radosť z tanca a z pohybu…

Melánia Cmoriková, Veronika Kántorová, Bettina Kozloková, Stella Nagyferenczová, Nikola Kalocsaiová, Vivien Bodnárová so svojimi pani učiteľkami Gabrielou Gazdovou DiS.art, Júliou Dobrockou DiS.art a pánom riaditeľom Mgr. Marianom Lackom.    

    ———————————————————————————————   

Ak sa chceš umelcom stať, príď sa ku nám do ZUŠ-ky zapísať…

Prijímacie skúšky do zušky…

 prihláška

———————————————————————————————       

Každoročné nadregionálne podujatie základných umeleckých škôl Pódium mladých umelcov sa žiaľ, pre pandémiu nemohlo uskutočniť, no vznikol spoločný video-koncert PMU 2021. Našu školu reprezentovali žiaci klavírneho oddelenia Michal Katreniak a Adriána Pockľanová. Ich výkony si môžete pozrieť v časovom slede od 1:01:55.

Žiakom a pani učiteľkám Mgr.Lívii Kónyaovej a Márii Hacskóovej DiS.art srdečne blahoželáme

https://www.youtube.com/watch?v=iitiw8xTmq0

———————————————————————————————       

  ———————————————————————————————     

P R I H L Á Š K A     DO    Z U Š 

Talentové skúšky-kritériá

Tlačivo si môžete stiahnuť : prihláška

      ———————————————————————————————              

 Milí žiaci a rodičia!

V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. Keďže od 10.5.2021 je  okres Rimavská Sobota v I. stupni varovania,

   obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých poslucháčov prezenčnou formou,

    vyučovanie pokračuje podľa pôvodného rozvrhu hodín.

                                              Tešíme sa na stretnutie s vami

Podmienkou vstupu žiakov do školy je vyplnenie  vyhlásenia zákonného zástupcu, žiaka o bezinfekčnosti.

Jednotlivé fázy otvárania škôl: 

• ak bude okres Rimavská Sobota v I. stupni ostražitosti, v II. stupni ostražitosti alebo v I. stupni varovania, obnovíme školské vyučovanie pre všetkých poslucháčov prezenčnou formou,

• ak bude okres Rimavská Sobota v II. stupni varovania, obnovíme individuálne vyučovanie pre všetkých žiakov okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, ostatní poslucháči sa budú vyučovať dištančnou formou.

• ak bude okres Rimavská Sobota  v III. stupni varovania alebo v IV. stupni varovania obnovíme individuálne vyučovanie pre žiakov prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj, ostatní poslucháči sa budú vyučovať dištančnou formou.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – žiaci 

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – dospelí žiaci

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zamestnanci, návšteva školy  

Informačná povinnosť – Ochrana osobných údajov

————————————————————————————————————————-

                                

Absolventi 2019/2020 

 

———————————————————————————————————-

S radosťou oznamujeme, že 22.5.2020 vo vysielaní RTVS 2 v relácii pod názvom“Keď vyrastiem“  účinkoval náš úspešný Daniel Szaniszló. Zároveň sa tešíme z jeho úspešného prijatiana umelecké gymnázium Bélu Bartóka v Miškolci,kde bude aj naďalej rozvíjať svoj umelecký talent.

Daniel, srdečne Ti blahoželáme 🎵🎼😊

  ———————————————————————————————————-

 


  ———————————————————————————————————-

V koncertnej sále Slovenského rozhlasu zažiaril aj Daniel Szaniszló zo ZUŠ v R. Sobote

Dňa 16. 11. 2019 sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave konal koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie  s názvom  Gaudeamus – 30 odtieňov slobody.   Vystúpili na ňom  významné osobnosti, ako napr. klavirista a skladateľ Mikuláš Škuta, francúzsky skladateľ a hudobník Miqeue Montanaro  či komorné teleso Slovak Brass Quintet…Popri nich svojím výkonom zažiaril aj Dániel Szaniszló, žiak Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote z triedy Mgr. Sone Langovej.Zaspieval a capella francúzsku revolučnú pieseň – Marseillaisu v úprave skladateľa Zoltána Kodálya. Jeho prednes publikum ocenilo veľkým potleskom.Úspech nášho talentovaného žiaka nás teší a želáme mu, aby tento výnimočný koncert bol začiatkom jeho speváckej kariéry.                                                             solang                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               

           ———————————————————————————————————————————————————-

               Medzinárodný úspech na IUVENTUS CANTI 2018

Daniel Szaniszló, žiak speváckej triedy p.uč. Langovej si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018,ktorá sa uskutočnila v ZUŠ Vráble, vyspieval nádherné ocenenie.

V II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne.

Danielovi a p.uč. Soni Langovej srdečne blahoželáme.

Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke:   https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4

                                                      —————————————————————————————————————————————

CENU MINISTERKY ŠKOLSTVA
získal už druhý krát žiak našej ZUŠ,
MATEJ KOVÁČ !!!

http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/ziskat-cenu-ministerky-skolstva-je-pre-mladych-filmarov-velkym-uspechom-matej-ich-uz-ma-dve/
     

     ———————————————————————————————————–

          Pribudla nová sekcia v GALÉRII s názvom  VIDEO, kde si budete môcť pozrieť rôzne videá z aktivít ZUŠ.

Prvé video o našej škole si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz

                                                          ————————————————————————————————————————————                                                                          

 

85. výročie školy

O našich oslavách v TV Rimava

 85. výročie školy podporili:

 

fpnet_banner

SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
pri Základnej umeleckej škole
Salvova 1, Rimavská Sobota

 

tina_logo  msksrs logo-rimava-1rimava-sk

avest_logovladimir-sporina1

baner_sponzori3b——————————————————————

   Video z krstu knihy: Karavána ide ďalej…   13.9.2014

 

 Kniha v ktorej publikujú svoju tvorbu

bývalí aj súčasní žiaci a učitelia školy:

Michaela BABOĽOVÁ, Rastislav BOROŠ,  Zuzana FERENCZOVÁ, Nicol HOCHHOLCZEROVÁ,

Jana JANOVE, Marian LACKO, Miroslav LUKAČOVIČ, Katarína TOMKOVÁ, Dana TURANSKÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          ZUŠ Rimavská Sobota spolupracuje pri príprave a realizácii

MEDZINÁRODNÉHO TANEČNO-DIVADELNÉHO WORKSHOPU

na Hrade vo FIĽAKOVE, viac info: http://www.danceworkshop.cz/?lng=sk

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máté Andrik z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Hacskóovej získal na celoslovenskej súťaži Pála Kadosu v Leviciach vo svojej kategórii 1.miesto, ako aj diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Mátému a pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Kliknutím na skladateľa si môžete vypočuť dielo v podaní Mátého Andrika

G.Gerschwin: Prelúdium č.1           S.Joplin: Ragtime                    F.Liszt: Etuda As dur op.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------