ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

HUDOBNÝ ODBOR  (HO):
V tomto odbore vyučujú:
Klavír:
Mgr. EvaČarnoká
+ zástupnyňa ZUŠ, Mgr. Lívia Kónyaová + zástupkyňa ZUŠ, Mária Hacskóová, DiS.art, Erika Miháliková, DiS.art. + keyboard, korepetícia,
Mgr. Jozef Gӧdri
+ korepetícia, Mgr. Zuzana Baloghová, Erik Vaska,
Dychové nástroje:
Alena Mitterová, DiS.art., Ján Csízi, DiS.art.

Husle: Eva Szabóová, DiS.art.
Spev: Mgr. Zuzana Kántorová,
Akordeón: PaedDr. Jana Dobrocká + spev, Mgr. Soňa Langová + spev,
Adriána Šajgalová
(praktikant)
Gitara: Marcel Petický, DiS.art., Jozef Illéš, DiS.art.
           
Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku tešili mimoriadnym celoslovenským úspechom.
Daniel Szaniszló, si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018 vyspieval nádherné ocenenie. Okrem toho, že sa učí hrať na husle, je aj žiakom v speváckej triede p.učiteľky Soni Langovej. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok pre profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény. V jubilejnom dvadsiatom ročníku súťaže sa predstavilo  vyše 130 spevákov z dvanástich krajín.
– Daniel  vo svojej  II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne. Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke  https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4
– 11.3.2019 úspešne reprezentovali školu žiaci na celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord. Družstvo C kategórie  v zložení Jakub Kántor, Vratko Mančuška a Matej Kerekeš získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.
– Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo  v krajskom kole súťaže Mládež spieva s postupom na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29 -31.mája v Prievidzi. Ich výkon bol ocenený Cenou predsedníčky poroty za vynikajúcu dramaturgiu pre detský zbor.
– Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  pod názvom Pódium mladých umelcov. Tento rok sa stretli žiaci dychového, sláčikového, gitarového a klávesového oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Dychové oddelenie reprezentovali – Sabina Iždinská, Filip Kántor a Dominik Melich. Sláčikové oddelenie Sofia Szántóová, Daniel Szaniszló a Vratko Mančuška, gitarové oddelenie Samuel Séleš no a na súťaž v hre na keyboarde sa odvážil Dominik Benda.
– Úspechom je aj prijatie žiačky speváckeho  oddelenia, Barbory Luptákovej z triedy p.učiteľky Jany Dobrockej na muzikálové herectvo na  súkromnom konzervatóriu v Košiciach.

VÝTVARNÝ ODBOR (VO):
V tomto odbore vyučujú: Mgr. Daniela Páneková, PaedDr. Ivana Markotánová, Mgr. Nikoleta Gečeová, a Otto Nagy (oddelenie fotografie).
            Žiaci VO sa každoročne zapájajú do mnohých súťaží- regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných. V tomto školskom roku získala Mercédesz Miklovicsová ocenenie v medzinárodnej súťaži Madame Humanité v Prahe. Ema Vargicová bola úspešná v bienále grafiky v Toruńi v Poľsku, kde získala čestné uznanie. Na medzinárodnej výstave v českých Lidiciach získala čestné uznanie Lara Piliarová. V medzinárodnej súťaži Ríša fantázie v Lučenci, získal 3.miesto Marek Bitala. Takmer každý rok si naši žiaci odnesú ocenenie z umeleckého festivalu Maľovaná ZUŠka, toho roku to boli Simona SzabóováJakub Ďuriš, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme.
            Naša ZUŠka je organizátorom dvoch celoslovenských súťaží- Bienále Novoročenky, toho roku to bol 18.ročník, pod názvom- Svetlo a Bienále fotografickej súťaže, toho roku to bol 3.ročník, pod názvom- Objekt a tieň.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO):
V literárno-dramatickom odbore pracovalo v školskom roku 2018-19 až 6 divadelných súborov. V tomto odbore vyučujú: Mgr.art. Dana Turanská, ArtD.
a Mgr. Marian Lacko, riaditeľ ZUŠ.
Detské divadelné súbory:
DDS UŠKO
– najmenšie deti vytvorili predstavenie „Zaseknutá húsenica“
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS ZAUŠKO – predstavenie: „Milionár a Popoluška“- účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS DVE FACKY – predstavenie: „Perinbaba“Cena za kolektívne vytvorenie postáv na Krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom- STRIEBORNÉ PÁSMO – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS FACKA – predstavenie „Vitrínka bábik“ – účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
– réžia: Dana Turanská – 6 repríz
Študentský divadelný súbor:
Divadlo ALTERNA – predstavenie: „Nebojsa“ účasť na Celoslovenskom festivale FEDIM v Tisovci – BRONZOVÉ PÁSMO – réžia: Marian Lacko – 10 repríz
Divadelný súbor dospelých:
Divadlo HAVRAN
– predstavenie: „Skon Paľa Ročku“
réžia Marian Lacko – 4 reprízy
tento súbor úspešne reprízoval aj predstavenia z minulých rokov:
– monodrámu „Žobráci“ spolu: 35 repríz réžia Marian Lacko
– rozprávku: „Hlúpy Kubo“ – spolu: 22 repríz réžia Marian Lacko
príprava na štúdium:
úspešná bola Barbora LUPTÁKOVÁ – Hudobno dramatické konzervatórium Košice

TANEČNÝ ODBOR (TO):
Tento školský rok bol úspešný aj pre tanečný odbor, ktorého žiaci sa zúčastnili množstva súťaží a vystúpení. V tomto odbore vyučujú: Gabriela Gazdová, DiS.art a Júlia Dobrocká: DiS.art.
Súťaže :
– Hnúšta Deň tanca:
Tanečná skupina JUGA ,choreografia : R.N.B.W.  – ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajskú súťaž
Tanečná skupina JUGA, choreografia Dum De Dum – ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajskú súťaž
Choreografia La la la – STRIEBORNÉ PÁSMO
– Bojnice Festival moderného tanca: 
Tanečná skupina JUGA R. N. B. W. – BRONZOVÉ PÁSMO
Tanečná skupina JUGA Friends – 2.miesto  – STRIEBORNÉ PÁSMO
– Žiar nad Hronom:
Tanečná skupina JUGA  R.N.B.W. – STRIEBORNÉ PÁSMO
Tanečná skupina JUGA Dum De Dum – BRONZOVÉ PÁSMO
– Natáčanie prvého kola Česko-Slovensko má talent:
Magdaléna Dobrocká a Kinga Kislingerová 
– Rózsavölgyiho pohár Balassagyarmat – Maďarsko: 
Easier – 2. miesto
Say something – 2. miesto
Friends – 2. miesto
Džez – STRIEBORNÉ PÁSMO
Someday, Never Enough – 4.miesto
Call on my name – 5.miesto
            Žiaci tanečného odboru sa pravidelne zúčastňujú tanečných súťaží a aj tento rok nás reprezentovali  s choreografiami z rôznych štýlov tanca skoro  po celom Slovensku. Dve absolventky sa zúčastnili aj kástingu na Česko-Slovensko má talent, kde úspešne postúpili do ďalšieho kola a my im budeme držať palce, aby sa im darilo a rozšírili meno našej školy. Je to pre nich veľká motivácia ako aj pre nás ich učiteľky, budeme v tom pokračovať aj naďalej.

Odbor Audiovizuálnej a Multimediálnej Tvorby (OAMT):
            Ako každoročne od vzniku OAMT v školskom roku 2014-15, tak aj v tomto roku boli naši žiaci úspešní v mnohých krajských a celoštátnych súťažiach. V tomto ako ho my slangovo voláme „filmárskom“ odbore v školskom roku vyučoval náš bývalý žiak Matej Kováč, ktorý bol zároveň úspešný v talentových skúškach na VŠMU v Bratislave, bol prijatý na štúdium réžie. Najväčšie úspechy sme v školskom roku 2018-19 zožali s filmami:
1/ dokument: „Jeden deň vo Vienale“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za réžiu
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
2/ dokument: „Tradícia pretkaná vlnou“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za najlepší    dokumentárny film
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
Obidva filmy budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných a svetových filmových festivaloch. Na ktorých, to sa dozvieme až v budúcom školskom roku. Veríme, že budú úspešné, podobne ako v minulosti film „Stranger“, ktorý získal na Svetovom festivale CINEAMA Bronzovú medailu.

            Žiakom aj pedagógom všetkých odborov za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2018/2019 srdečne blahoželáme.

 

————————————————————————————————————–

 

————————————————————————————————————–

                Úspechy žiakov na PMU 2019

 

            PMU – husle – trieda p.učiteľky Evy Szabóovej

           Vratko Mančuška – zlaté pásmo

           Sofia Szántóová a Daniel Szaniszló  – strieborné pásmo

           Klavírna spolupráca – Jozef Gödri, Eva Čarnoká

                

              PMU – drevené dychové nástroje 

              Dominik Melich – zlaté pásmo – trieda p.uč. Jána Csíziho

              Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                                                       

          

 

         PMU – gitara

       Samuel Séleš – zlaté pásmo trieda p.uč. Marcela Petického

           

          PMU – keyboard

Dominik Benda – čestné uznanie – trieda p.uč.Eriky Mihálikovej

 

                                                                                                                                     

                PMU –  zobcová flauta.

               Úspech žiakov dychovej triedy p.uč.Aleny Mitterovej.

 Filip Kántor – strieborné pásmo, Sabina Iždinská – bronzové pásmo

               Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                            

           Všetkým žiakom, korepetítorom a pedagógom blahoželáme

a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy na nadregionálnej súťaži PMU.    

 ———————————————————————————————————

                    Úspech žiakov na celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord.

               Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú 

                 hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.

     

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————

Úspech žiakov na krajskom kole súťaže Hnúšťanský akord.

    Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a tým aj postup do celoslovenského  kola.
    Družstvo B kategórie získalo 2.miesto 
                 Chlapcom C kategórie prajeme  veľa úspechov  v celoslovenskom  kole,

                                                ktoré sa 11.marca uskutoční  v Hnúšti.

                         

  Spomienky na vianočný koncert našich žiakov…

   —————————————————————————————————————————————–

                   Opäť  sme boli  úspešní na okresnom kole súťaže

                                 Hnúšťanský akord 2018/2019

                          Družstvo B  a C kategórie postupuje do krajského kola.

                                                  Prajeme veľa úspechov.                                            

B kategória: Michal Katreniak, Sofia Szántóová, Joel Herwing

C kategória: Vratko Mančuška, Matej Kerekeš, Jakub Kántor

                                                                

   ——————————————————————————————————————————————————

              Medzinárodný úspech na IUVENTUS CANTI 2018

Daniel Szaniszló, žiak speváckej triedy p.uč. Langovej si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018,ktorá sa uskutočnila v ZUŠ Vráble, vyspieval nádherné ocenenie.

V II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne.

Danielovi a p.uč. Soni Langovej srdečne blahoželáme.

Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke:   https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4

      ————————————————————————————————————————————————————————— 

      

                                             ————————————————————————————————————————————————————————– 

CENU MINISTERKY ŠKOLSTVA
získal už druhý krát žiak našej ZUŠ,
MATEJ KOVÁČ !!!

http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/ziskat-cenu-ministerky-skolstva-je-pre-mladych-filmarov-velkym-uspechom-matej-ich-uz-ma-dve/
     

     ————————————————————————————————————————————————————————— 

Vážení rodičia a priaznivci našej školy. Aj tento rok nám môžete poukázať časť svojej zaplatenej dane.

Tlačivo si môžte vyzdvihnúť na riaditeľstve školy, alebo stiahnuť:  TU

Ďakujeme

                                                              ——————————————————————————————————————————————————————

       Pribudla nová sekcia v GALÉRII s názvom  VIDEO, kde si budete môcť pozrieť rôzne videá z aktivít ZUŠ.

Prvé video o našej škole si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz

—————————————————————-

PRIHLÁŠKA na  štúdium v ZUŠ na stiahnutie : prihláška_zus

                                                           ——————————————————————————————————————————————————-                                                                              

Vystupovali sme v decembri  2017 …

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefičný koncert  a  Aktív  Červeného kríža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

S hlbokým smútkom v srdci oznamujeme, že naša dlhoročná
kolegyňa a kamarátka,
Mgr. Ibolya MIHÓKOVÁ
(☼ 4.3.1960 – ┼ 24.9.2017)

vedúca učiteľka výtvarného odboru našej ZUŠ
nás navždy opustila po dlhej a ťažkej chorobe, dňa 24.9. 2017
NIKDY NEZABUDNEME ! ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE !

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ďalší úspech našich výtvarníkov a fotografov !!!


ÚSPECHY NAŠICH DIVADIEL !!!

PR_1a   PR_dram2

Žobráci plagát_3  Dipl_Zobraci_PR1  Zobraci_PR_Dipl2

ALT_PoslVecera_Dipl     ALT_PoslVecera_pl

ALT_Jelizaveta-plagat     Dipl_ALTERNA_3_ZR17

   LvS_plag

Dipl_HAVRAN_3_ZR17

B.Borbášová_Dipl_Zauško17

 

 

plagat Paddington pre tlač

 

O našich oslavách v TV Rimava

85. výročie školy podporili:

 

fpnet_banner

SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
pri Základnej umeleckej škole
Salvova 1, Rimavská Sobota

 

tina_logo

 

 

msksrs logo-rimava-1

rimava-sk

avest_logovladimir-sporina1

baner_sponzori3b

——————————————————————
Divadlo HAVRAN
VYHRALO s hrou „Žobráci“
1.miesto
na 24.celonárodnom festivale
GORAZDOV MOČENOK !!!

Žobráci_1m_GM

                                   ——————————————————————-

Úspechy žiakov LDO – Divadlo ALTERNA na divadelných festivaloch:

divadlo poézie: ČAKÁM /scenár a réžia: Marian Lacko/

Krajská – Sládkovičova Radvaň- 1.miesto

Alterna_diplom_HK_BB

inscenácia: KAZATEĽNICA alebo STAN STORY /scenár a réžia: Jana Janove/

Krajská – Zochova Revúca- 1.miesto

Alterna_DM_1

divadlo poézie: ČAKÁM /scenár a réžia: Marian Lacko/

Regionálna – Francisciho Hnúšťa – 1.miesto

HK_alterna_15————————————————————————————————————————————————————

 VIANOČNÁ GITARIÁDA 2014

KOŠICE

naši žiaci: Michal ANTAL a Adam KORCSOG /vyučujúci: Marcel PETICKÝ/

https://www.youtube.com/watch?v=SdAdXVwqnPM

 ————————————————————————————————————————————–

ÚSPECH ŽIAKOV ZUŠ na Medzinárodnej súťaži „MADAME HUMANITÉ“ v Prahe

V utorok, 2.decembra 2014 popoludní bola v rimavskosobotskej ZUŠ-ke slávnostná udalosť a významný a slávnostný deň. Šesť žiakov výtvarného odboru bolo ocenených diplomom a medailou v rámci vyhodnotenia 3.ročníka Medzinárodnej výtvarnej súťaže MADAME HUMANITÉ, ktorú organizuje Open Society of Artists, World Union of Culture /Otvorené Združenie Umelcov, Svetová Únia Kultúry/. Ceny im prišiel slávnostne odovzdať sám prezident tejto významnej organizácie, František Tomáš Turek, Aa., z Prahy, so sprievodom. Téma tohto ročníka bola: „Hezké věci okolo nás“

Do súťaže bolo tohto roku zaslaných viac než 1700 prác, z niekoľkých krajín /Česko, Srbsko, Palestína, Slovensko,…/ vystavených asi dve stovky a ocenených 33. Je veľkým potešením, že sa medzi ocenených dostali aj žiaci výtvarného odboru ZUŠ, ako aj žiaci fotografie. Aj takýmto spôsobom robia dobré meno nielen rimavskosobotskej Základnej umeleckej škole, ale zároveň veľmi dobre reprezentujú aj mesto, či Slovensko.                                                                                                                                                                                                              Ocenení boli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     fotografie: Laura Záhorská, Lucia Sojková, Tomáš Šteller                                                                                                                                                                                                                                                             výtvarné práce: Erika Vesterová, Veronika Tóthová, Andrea Gáliková

Samostatnú cenu dostala aj ZUŠ, ktorú prebral riaditeľ školy, Mgr. Marian Lacko, ako aj obidvaja učitelia, ktorí sa zaslúžili o tento výrazný úspech na medzinárodnej scéne. Učiteľka výtvarného odboru, Mgr. Daniela Páneková a učitel fotografie, Otto Nagy.

Madame L´umanité 14 (14)

 

 

 

 

Madame L´umanité 14 (37)

Madame L´umanité 14 (49)  ML´_diplom (7)

Video z krstu knihy: Karavána ide ďalej…

 

 Kniha v ktorej publikujú svoju tvorbu

bývalí aj súčasní žiaci a učitelia školy:

Michaela BABOĽOVÁ, Rastislav BOROŠ,  Zuzana FERENCZOVÁ, Nicol HOCHHOLCZEROVÁ,

Jana JANOVE, Marian LACKO, Miroslav LUKAČOVIČ, Katarína TOMKOVÁ, Dana TURANSKÁ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       ZUŠ Rimavská Sobota spolupracuje pri príprave a realizácii

MEDZINÁRODNÉHO TANEČNO-DIVADELNÉHO WORKSHOPU

na Hrade vo FIĽAKOVE, viac info: http://www.danceworkshop.cz/?lng=sk

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máté Andrik z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Hacskóovej získal na celoslovenskej súťaži Pála Kadosu v Leviciach vo svojej kategórii 1.miesto, ako aj diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Mátému a pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Kliknutím na skladateľa si môžete vypočuť dielo v podaní Mátého Andrika

G.Gerschwin: Prelúdium č.1           S.Joplin: Ragtime                    F.Liszt: Etuda As dur op.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------