Milí žiaci, rodičia, kolegovia.

V roku 2021 Vám prajeme veľa zdravia, síl, šťastia a  úspechov.

Od 11.1.2021 vyučovanie v  ZUŠ  aj naďalej pokračuje dištančnou formou. Predpokladaný začiatok prezenčného vyučovania je podľa vývoja epidemiologickej situácie 25.1.2021.

———————————————————————————————————-

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Tlačivo o bezinfekčnosti: Zákonný zástupca – nové usmernenie od  16.9.2020

Oznam sprevádzajúcim osobám žiakov

 Na základe usmernenia ministerstva školstva vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.). Prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy a odovzdaným čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby.

Tlačivo o bezinfekčnosti:Vyhlásenie návštevníka školy – nové usmernenie od 16.9.2020

———————————————————————————————————-

Absolventi 2019/2020

 Momentky z koncertnej sály  v hudobnom odbore a  v divadle Havran…

 

 

———————————————————————————————————-

S radosťou oznamujeme, že 22.5.2020 vo vysielaní RTVS 2 v relácii pod názvom“Keď vyrastiem“  účinkoval náš úspešný Daniel Szaniszló. Zároveň sa tešíme z jeho úspešného prijatiana umelecké gymnázium Bélu Bartóka v Miškolci,kde bude aj naďalej rozvíjať svoj umelecký talent.

Daniel, srdečne Ti blahoželáme 🎵🎼😊

———————————————————————————————————-

P R I H L Á Š K A     DO    Z U Š 

Talentové skúšky – kritériá

Tlačivo si môžete stiahnuť TU: prihláška

  ———————————————————————————————————-

 Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť – venujte nám 2 % – ĎAKUJEME 

                         Tlačivo na stiahnutie – TU

  ———————————————————————————————————-

 


  ———————————————————————————————————-

V koncertnej sále Slovenského rozhlasu zažiaril aj Daniel Szaniszló zo ZUŠ v R. Sobote

Dňa 16. 11. 2019 sa v koncertnej sále Slovenského rozhlasu v Bratislave konal koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie  s názvom  Gaudeamus – 30 odtieňov slobody.   Vystúpili na ňom  významné osobnosti, ako napr. klavirista a skladateľ Mikuláš Škuta, francúzsky skladateľ a hudobník Miqeue Montanaro  či komorné teleso Slovak Brass Quintet…Popri nich svojím výkonom zažiaril aj Dániel Szaniszló, žiak Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote z triedy Mgr. Sone Langovej.Zaspieval a capella francúzsku revolučnú pieseň – Marseillaisu v úprave skladateľa Zoltána Kodálya. Jeho prednes publikum ocenilo veľkým potleskom.Úspech nášho talentovaného žiaka nás teší a želáme mu, aby tento výnimočný koncert bol začiatkom jeho speváckej kariéry.                                                             solang                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                               

           ———————————————————————————————————————————————————-

               Medzinárodný úspech na IUVENTUS CANTI 2018

Daniel Szaniszló, žiak speváckej triedy p.uč. Langovej si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018,ktorá sa uskutočnila v ZUŠ Vráble, vyspieval nádherné ocenenie.

V II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne.

Danielovi a p.uč. Soni Langovej srdečne blahoželáme.

Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke:   https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4

                                                      —————————————————————————————————————————————

CENU MINISTERKY ŠKOLSTVA
získal už druhý krát žiak našej ZUŠ,
MATEJ KOVÁČ !!!

http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/ziskat-cenu-ministerky-skolstva-je-pre-mladych-filmarov-velkym-uspechom-matej-ich-uz-ma-dve/
     

     ———————————————————————————————————–

          Pribudla nová sekcia v GALÉRII s názvom  VIDEO, kde si budete môcť pozrieť rôzne videá z aktivít ZUŠ.

Prvé video o našej škole si môžete pozrieť kliknutím na tento odkaz

                                                          ————————————————————————————————————————————                                                                          

 

85. výročie školy

O našich oslavách v TV Rimava

 85. výročie školy podporili:

 

fpnet_banner

SRRZ – RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
pri Základnej umeleckej škole
Salvova 1, Rimavská Sobota

 

tina_logo  msksrs logo-rimava-1rimava-sk

avest_logovladimir-sporina1

baner_sponzori3b——————————————————————

   Video z krstu knihy: Karavána ide ďalej…   13.9.2014

 

 Kniha v ktorej publikujú svoju tvorbu

bývalí aj súčasní žiaci a učitelia školy:

Michaela BABOĽOVÁ, Rastislav BOROŠ,  Zuzana FERENCZOVÁ, Nicol HOCHHOLCZEROVÁ,

Jana JANOVE, Marian LACKO, Miroslav LUKAČOVIČ, Katarína TOMKOVÁ, Dana TURANSKÁ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                          ZUŠ Rimavská Sobota spolupracuje pri príprave a realizácii

MEDZINÁRODNÉHO TANEČNO-DIVADELNÉHO WORKSHOPU

na Hrade vo FIĽAKOVE, viac info: http://www.danceworkshop.cz/?lng=sk

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Máté Andrik z klavírnej triedy pani učiteľky Márie Hacskóovej získal na celoslovenskej súťaži Pála Kadosu v Leviciach vo svojej kategórii 1.miesto, ako aj diplom za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Mátému a pani učiteľke srdečne blahoželáme.

Kliknutím na skladateľa si môžete vypočuť dielo v podaní Mátého Andrika

G.Gerschwin: Prelúdium č.1           S.Joplin: Ragtime                    F.Liszt: Etuda As dur op.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------