2011u_vo

Úspechy VÝTVARNÉHO odboru v roku 2011

Výsledky súťaží v školskom roku 2010/2011

 

Shankarova India

 

Strieborná medaila – Nora Azimiová /I.Mihóková/

Miroslava Bielaková /I.Mihóková/

 

Bienále Grafiky Toruň, Poľsko

 

Diplom – Vivien Vašeková /I.Markotánová/

 

Vesmír očami detí

 

4.kategória

1.miesto –  Mária Váňová /D. Páneková/

2.miesto – František Studenc /I. Markotánová/

3.miesto – Viktória Bódiová /D. Páneková/

Čestné uznanie – Barbora Visnyaiová /I. Mihóková/

 

5.kategória

1.miesto – Lucia Kovaľančíková /D. Páneková/

3.miesto – Sarah Camilla Pekarčíková /D. Páneková/

Čestné uznanie – Noémi Bodorová /I. Mihóková/

 

Novoročenky

 

1.kategória

Čestné uznanie – Laura Szabariová /I. Mihóková/

Zuzana Ďuricová / D. Páneková/

2.kategória

Čestné uznanie – Lucia Kovaľančíková /D.Páneková/

 

3.kategória

1.miesto – Roman Baláž /I.Mihóková/

Čestné uznanie – Ingrid Kepková /I.Mihóková/    Michaela Hroncová /D.Páneková/

Ivan Galdík /I.Mihóková/           Lucia Sojková /D.Páneková/

 

Fašiangy na Gemeri a Malohonte

 

1.miesto – Lukáš Pilz /D.Páneková/

3.miesto – Michaela Vigodová /I. Mihóková/

 

Divadlo očami detí

1.miesto – Ingrid Kepková /I.Mihóková/

 

Maľovaná ZUŠ-ka, Banská Bystrica

 

Zlaté pásmo – Alexandra Páneková /D. Páneková/

Tristan Ondrej Cmorik /D: Páneková/

Karin Vanesa Kovácsová /D. Páneková/

 

Výtvarná popstár, Košice

 

Hlavná cena za grafiku –  Fanny Elizabeth Pekarčíková /D.Páneková/

 

 

 

Žiaci prijatí na na SŠ a VŠ umeleckého zamerania

 

1/ Kristína Botková – Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor propagačná grafika

Pripravovala: Mgr. Daniela Páneková
2/ Jana Balciarová – Slovenská technická univerzita  Bratislava, Fakulta architektúry

3/ Roman Baláž – UMB Banská Bystrica, výtvarná výchova

4/ Ivana Gálošová – SPŠ S.Stankovianskeho Banská Štiavnica, odbor propagačné výtvarníctvo

5/ Benjamín Babík –Stredná umelecká škola Trenčín, odbor interiérový dizajn

6/ Lukáš Bajkai – Stredná umelecká škola Trenčín, odbor grafika

Pripravovala: Mgr. IbolyMihóková