• Aktuality

  Absolventi HO v školskom roku 2021/2022

  Absolventský koncert a rozlúčka s absolventmi hudobného odboru. 20.júna sa uskutočnil záverečný koncert žiakov hudobného odboru. V atmosfére koncertu bolo cítiť napätie „posledného“ vystúpenia, aj keď niektorí žiaci pokračujú v štúdiách aj na druhom stupni. Sme hrdí na svojich žiakov, v ktorých sme podchytili talent, pestovali v nich trpezlivosť pre pracovné návyky, formovali ich charakterové vlastnosti a harmonicky rozvíjali ich osobnosť, zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta. Na slávnostný okamih koncertu sa pripravovali s úsilím a radosťou. Zostáva nám dúfať, že štúdium na umeleckej škole zanechá v nich trvalé hodnoty, s ktorými budú žiť v budúcnosti a na ZUŠ budú spomínať v dobrom. Absolventom srdečne blahoželáme.

 • Aktuality

  OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA

    Milí žiaci a rodičia! V súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021  s účinnosťou od 26. apríla 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u. Keďže od 10.5.2021 je  okres Rimavská Sobota v I. stupni varovania,    obnovujeme školské vyučovanie pre všetkých poslucháčov prezenčnou formou,     vyučovanie pokračuje podľa pôvodného rozvrhu hodín.                                               Tešíme sa na stretnutie s vami Podmienkou vstupu žiakov do školy je vyplnenie  vyhlásenia zákonného zástupcu, žiaka o bezinfekčnosti. Jednotlivé fázy…

 • Aktuality

  PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV

    Každoročné nadregionálne podujatie základných umeleckých škôl Pódium mladých umelcov sa žiaľ, pre pandémiu nemohlo uskutočniť, no vznikol spoločný video-koncert PMU 2021. Našu školu reprezentovali žiaci klavírneho oddelenia Michal Katreniak a Adriána Pockľanová. Ich výkony si môžete pozrieť v časovom slede od 1:01:55. Žiakom a pani učiteľkám Mgr.Lívii Kónyaovej a Márii Hacskóovej DiS.art srdečne blahoželáme

 • Aktuality

  DVE PERCENTÁ

    Vážení rodičia a priaznivci našej ZUŠ   Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť pre  darovanie Vašich 2% z daní na činnosť Občianskeho združenia pri Základnej umeleckej škole  v Rimavskej Sobote. Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením od Vášho zamestnávateľa nám môžete priniesť do ZUŠ, vhodiť do schránky, alebo ich zaneste priamo na daňový úrad. Tlačivo 2% dane 2021 Ď A K U J E M E

 • Aktuality

  ABSOLVENTI v školskom roku 2020/2021

    Absolventom srdečne blahoželáme k ukončeniu štúdia na ZUŠ, aj naďalej im prajeme nádherné chvíle s umením a veľa ďalších úspechov v štúdiách… Absolventky tanečného odboru našej ZUŠ mali svoj veľký deň 17.6.2021, kedy si z rúk pána riaditeľa prebrali svoje absolventské vysvedčenia. Dievčatám blahoželáme k ukončeniu štúdia, aj keď niektoré z nich pokračujú v štúdiách na druhom stupni. Naďalej im prajeme radosť z tanca a z pohybu… Melánia Cmoriková, Veronika Kántorová, Bettina Kozloková, Stella Nagyferenczová, Nikola Kalocsaiová, Vivien Bodnárová so svojimi pani učiteľkami Gabrielou Gazdovou DiS.art, Júliou Dobrockou DiS.art a pánom riaditeľom Mgr. Marianom Lackom.