2011u_ho

 

Hnúšťanský akord

– okresné kolo 20.12.2010 ZUŠ Hnúšťa – 1.miesto – postup na krajské kolo

              Juliana Čarnoká, Júlia Hizsnyan, Gabriela Czakóová   –   p.zást.Kónyaová  

– krajské kolo  25.2.2011 ZUŠ Zvolen – 2.miesto

 

Nadregionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre – 21.3.2011 – Rožňava     

 Radka Činčurová, Krisztina Bede – zlaté pásmo                      –    p.uč. Hacskóová

 

Pódium mladých umelcov

 – nadregionálna prehliadka žiakov  hudobných odborov ZUŠ: v komornej hre  – 8.4.2011 – ZUŠ Poltár

 Zoskupenie nástrojov akordeón – priečne flauty:

  Petra Švoňavová, Adriana Šajgalová, Júlia Dobrocká, Matej Mikuš, Eva Mária Reichelová, Eva Štauberová    

                                                   strieborné pásmo       –      p.uč. Dobrocká, Mitterová

Duo zobcových fláut:          

Anna Vilhanová, Estera Dávidová – bronzové pásmo          –      p.uč.Vladár 

 

Regionálne kolo  „SLÁVIK SLOVENSKA 2011“ 11.5.2011

  Barbora Luptáková   1.miesto   –    I. kategória s postupom na   krajské kolo   –  p.uč.Dobrocká

  Ľudmila Astalošová  2.miesto   –   III. kategória   –  p.uč. Langová

                

Žiaci, ktorí pokračujú na školách umeleckého zamerania

      Pavol Orosz – gitara – p.uč.Petický  – Súkromné konzervatórium Pink Harmony Zvolen

      Eva Stauberová – priečna flauta – p.uč. Mitterová – UFK Nitra