2009u_ho

Úspechy HUDOBNÉHO odboru za rok 2009

Hnúšťanský akord – okresné kolo – Hnúšťa – december 2008 – 1.miesto – A kategória
Juliana Čarnoká, Júlia Hizsnyan, Gabriela Czakóová
p.uč. Kónyaová
– 1.miesto – B kategória
Hana Poljaková, Barbara Szilárdyová
p.uč. Šimonová

Hnúšťanský akord – krajské kolo – Krupina – február 2009 – 2.miesto A,B kategória
p.uč. Kónyaová, Šimonová

Pódium mladých umelcov
– Revúca, marec 2009 – zobcová flauta – Adam Kovalčík – 1.miesto
p.uč. Vladár
Eva Mária Reichelová – 1.miesto
p.uč. Mitterová
– Fiľakovo, marec 2009 – saxofóny – Réka Pál – 1.miesto
Viktor Borš – 1.miesto
p.uč. Vladár
– Rimavská Sobota, apríl 2009 – klavír- Réka Nikolett Kovács – zlaté pásmo
p.uč. Lehotský
Radoslava Sendrejová – strieborné pásmo
p.uč. Kónyaová
Radoslava Činčurová – strieborné pásmo
Mária Vernerová – strieborné pásmo
p.uč. Hacskóová
Barbara Burszki – bronzové pásmo
Ján Antal – bronzové pásmo
p.zást.Čarnoká
Nesúťažná prehliadka – Brezno, apríl 2009 Vojtech Botos, Viktor Busa
p.uč.Szabóová

V hudobnom odbore úspešne vykonal prijímacie skúšky:

Viktor Busa – husle 7.roč.- Stredná umelecká škola Košice
Pripravovala: Eva Szabóová