K 15. septembru 2023 má škola spolu 626 žiakov:

Hudobný odbor             : 210 žiakov
Výtvarný odbor             : 226 žiakov
Lit.dramatický odbor   :    57 žiakov
Tanečný odbor               : 122 žiakov
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby :   11 žiakov
 
                                                                                                                     

 Menoslov pracovníkov ZUŠ v školskom roku 2022/2023

1. Mgr. Marian LACKO riaditeľ, LDO
2. Mgr. Lívia KÓNYAOVÁ zást.riad. klavír, HN vedúca PK – klavír
3. Mgr. Eva ČARNOKÁ zást.riad. klavír, HN, predsedkyňa umeleckej rady
4. Mgr. Viktória KUBALIAK  NOVÁKOVÁ  klavír, korepetícia
5. Erika MIHÁLIKOVÁ, DiS.art. klavír, keyboard, korepetícia
6. Mgr. Jozef GÖDRI klavír, korepetícia, HN – vedúci PK –  HN
7.  Katarína NOVÁKOVÁ, DiS.art  klavír
8.  Mgr. Zuzana BALOGHOVÁ klavír
9.  Alena MITTEROVÁ, DiS.art. dychové nástroje, vedúca PK
10. Ján CSÍZI, DiS.art. dychové a bicie nástroje
11. Mgr. Martin HORVÁTH  husle
12. PaedDr. Jana DOBROCKÁ akordeón, HN, spev
13. Mgr. Zuzana KÁNTOROVÁ spev, HN, vedúca PK
14. Mgr. Soňa LANGOVÁ spev, akordeón
15. Marcel PETICKÝ, DiS.art. gitara, vedúci PK
16. Jozef ILLÉŠ,DiS.art. gitara
17. Mgr. Daniela PÁNEKOVÁ VO, vedúca PK
18. PaedDr. Ivana MARKOTÁNOVÁ VO
19. Mgr. Marek GALAMB VO
20. Mgr.art. et MgA. Jana JANOVE LDO a OAMT (Odbor audioviz. a multimediálnej tvorby) vedúca PK
21. Mgr.art. Dana TURANSKÁ, ArtD. LDO, vedúca PK
22. Otto NAGY VO – fotografia
23. Júlia DOBROCKÁ, DiS.art. TO
24. Bc. Katarína MIKUŠOVÁ  TO
25. Gabriel KERTÉSZ, DiS.art.  LDO
      Mgr. Nikoleta CSÍZI GEČEOVÁ VO    – MD
      Gabriela GAZDOVÁ, DiS.art.  TO, vedúca PK  – MD
26. Andrea SOJKOVÁ  hospodárka, administratívna pracovníčka
27. Milan PETROVSKÝ  údržbár, školník
28. Helena GEMBICKÁ upratovačka, školníčka
29. Simona LACKOVÁ upratovačka   
 

Prihláška na stiahnutie –  TU