K 15. septembru 2021 má škola spolu 545 žiakov:

Hudobný odbor             : 207 žiakov
Výtvarný odbor             : 170 žiakov
Lit.dramatický odbor   : 48 žiakov
Tanečný odbor               : 112 žiakov
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby :   8 žiakov
 
                                                                                                                     

 Menoslov pracovníkov ZUŠ v školskom roku 2021/2022

1. Mgr. Marian LACKO riaditeľ, LDO, vedúci PK
2. Mgr. Lívia KÓNYAOVÁ zást.riad. klavír, HN vedúca PK – klavír
3. Mgr. Eva ČARNOKÁ zást.riad. klavír, HN, predsedkyňa umeleckej rady
4. Mária HACSKÓOVÁ, DiS.art. klavír
5. Erika MIHÁLIKOVÁ, DiS.art. klavír, keyboard, korepetícia
6. Mgr. Jozef GÖDRI klavír, korepetícia, HN – vedúci PK –  HN
7. Katarína NOVÁKOVÁ, DiS.art  klavír
8. Mgr. Zuzana BALOGHOVÁ klavír
9. Alena MITTEROVÁ, DiS.art. dychové nástroje, vedúca PK
10. Ján CSÍZI, DiS.art. dychové a bicie nástroje
11. Eva SZABÓOVÁ,DiS.art. husle, vedúca PK
12. PaedDr. Jana DOBROCKÁ akordeón, HN, spev
13. Mgr. Zuzana KÁNTOROVÁ spev, HN, vedúca PK
14. Mgr. Soňa LANGOVÁ spev, akordeón
15. Marcel PETICKÝ, DiS.art. gitara, vedúci PK
16. Jozef ILLÉŠ,DiS.art. gitara
17. Mgr.Viktória KUBALIAK NOVÁKOVÁ – korepetícia
18. Mgr. Daniela PÁNEKOVÁ VO, vedúca PK
19. PaedDr. Ivana MARKOTÁNOVÁ VO
20. Mgr. Marek GALAMB VO
21. Mgr.art. et MgA. Jana JANOVE LDO,OAMT (Odbor audioviz. a multimediálnej tvorby)
22. Otto NAGY VO – fotografia
23. Júlia DOBROCKÁ, DiS.art. TO
24. Lucia ZVAROVÁ  TO
25. Gabriel KERTÉSZ, DiS.art.  LDO
      Mgr. Nikoleta CSÍZI GEČEOVÁ VO    – MD
      Mgr.art. Dana TURANSKÁ, ArtD. LDO    – RD
      Gabriela GAZDOVÁ, DiS.art.  TO, vedúca PK  – MD
26. Andrea SOJKOVÁ  hospodárka, administratívna pracovníčka
27. Tibor LAJGÚT seminárny technik
28. Valéria REISINGEROVÁ upratovačka, školníčka
29. Helena GEMBICKÁ upratovačka
      Simona LACKOVÁ upratovačka    – RD
 
 

Prijímacie skúšky pre záujemcov o štúdium na ZUŠ  

Prihláška na stiahnutie –  TU