HUDOBNÝ ODBOR

ROK 2011

Hnúšťanský akord

– okresné kolo 20.12.2010 ZUŠ Hnúšťa – 1.miesto – postup na krajské kolo

              Juliana Čarnoká, Júlia Hizsnyan, Gabriela Czakóová

p.zást.Kónyaová

            – krajské kolo  25.2.2011 ZUŠ Zvolen – 2.miesto

 

Nadregionálna súťažná prehliadka v štvorručnej hre – 21.3.2011 – Rožňava

 Radka Činčurová, Krisztina Bede – zlaté pásmo

                                                                                              p.uč. Hacskóová

 

Pódium mladých umelcov

 – nadregionálna prehliadka žiakov  hudobných odborov ZUŠ: v komornej hre  – 8.4.2011 – ZUŠ Poltár

 

Zoskupenie nástrojov akordeón – priečne flauty:

                         Petra Švoňavová, Adriana Šajgalová, Júlia Dobrocká, Matej Mikuš, Eva Mária

Reichelová, Eva Štauberová   – strieborné pásmo

p.uč. Dobrocká, Mitterová

                       

Duo zobcových fláut:

Anna Vilhanová, Estera Dávidová – bronzové pásmo

p.uč.Vladár

 

Regionálne kolo  „SLÁVIK SLOVENSKA 2011“ 11.5.2011

 

             Barbora Luptáková   1.miesto   –    I. kategória s postupom na   krajské kolo                                                                                                                                p.uč.Dobrocká

Ľudmila Astalošová  2.miesto   –   III. kategória

p.uč. Langová

Žiaci, ktorí pokračujú na školách umeleckého zamerania

      Pavol Orosz – gitara – p.uč.Petický  – Súkromné konzervatórium Pink Harmony Zvolen

Eva Stauberová – priečna flauta – p.uč. Mitterová – UFK Nitra

 

OSTATNÉ ROKY 

2010

2009