2012u_ho

 

Hnúšťanský akord                okresné kolo  3.miesto – p.uč. Dobrocká                                       

Klavír – Rožňava 2012:

       Máté Andrik                                         1.miesto – p.uč. Hacskóová

       Radka Sendrejová                               2.miesto – p.zást. Kónyaová

 

Pódium mladých umelcov:               

Spev   

Barbora Luptáková                              zlaté pásmo – p.uč.Dobrocká

Simona Kántorová                               zlaté pásmo – p.uč.Kántorová

Komorný zbor                                      zlaté pásmo – p.uč.Dobrocká

                Simona Kántorová, Barbora Luptáková, Žofia Dobrocká,Klára Koóšová, Ľubka Magicová,Erik Odler

Ján Deák                                               bronzové pásmo – p.uč.Dobrocká

 Klavír           

Tristan Ondrej Cmorik                          1.miesto – p.uč. Lajková                             

Máté Andrik        laureát súťaže           1.miesto – p.uč. Hacskóová

Radka Sendrejová                                2.miesto – p.zást. Kónyaová

 Juliana Čarnoká                                  čestné uznanie – p.zást. Čarnoká

Flauta            

E. M. Reichelová   laureát súťaže         zlaté pásmo – p.uč Mitterová

 Žofia Dobrocká                                     zlaté pásmo – p.uč.Mitterová

ZF     

Viktória Harnóczová                              bronzové pásmo – p.uč.Mitterová

Saxofón

  Réka Pál                                               strieborné pásmo – p.uč.Vladár

 

Brezno –  celoslovenská súťaž v hre na husliach 

            Vojtech Botos        laureát súťaže        1.miesto – p.uč. Szabóová

Slávik Slovenska – obvodné kolo

            Barbora Luptáková                              1.miesto – p.uč.Dobrocká –  postup do krajského kola

                                Krajské kolo – Dobrá Niva

            Barbora Luptáková                              3.miesto – p.uč.Dobrocká

 

Žiaci, ktorí pokračujú na školách umeleckého zamerania

Vojtech Botos – husle- p.uč.Szabóová –  Prípravný ročník Konzervatória v Banskej Bystrici

Arpád Farkas – klarinet – p.uč.Vladár  – Stredná umelecká škola Košice – detaš. prac.Hnúšťa