2010u_to

Úspechy TANEČNÉHO odboru v roku 2010

Od II.polroku školského roku 2009/2010 vyučujúcu p.uč. Katarínu Bredárovú strieda p.uč. Zuzana Hrivnáková.

Žiaci sa predstavili novou tanečnou choreografiou v rámci februárového verejného vystúpenia v spolupráci aj so žiakmi hudobného a literárno-dramatického odboru v choreografii nazvanej Zázračný kvet. Májový žiacky koncert bol obohatený novými tanečnými choreografiami. V tomto školskom roku sa tanečný odbor tešil prvým absolventkám. Vyučovanie prebieha v novovytvorených priestoroch na ul.Svätoplukovej.

Vystúpenia žiakov tanečného odboru:
– Verejné vystúpenie TO,HO,LDO, február 2010
– Pódium mladých tanečníkov, apríl 2010, choreografie: Madagaskar, Darinka je stále
v móde, Plnou parou vpred, Svitanie, Show dance
– Verejný žiacky koncert – máj 2010, choreografie: Madagaskar, Darinka…,Svitanie
– Otvorená hodina tanečného odboru – jún 2010