2014u_ho

Blahoželáme!

Patrícii Plánkovej pedagogická príprava Mgr.Eva Čarnoká a Tristanovi Cmorikovi – pedagogická príprava Katarína Lajková, ktorí sa zúčastnili Celoslovenskej súťaže „Rečou klavíra 2014“ v Kysuckom Novom Meste. Súťažiaci získali vo svojej vekovej kategórii bronzové pásmo.

——————————————————————————————————

Žiakom hudobného odboru, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky na konzervatóriá:

Eva Mária Reichelová –  priečna flauta – Štátne konzervatórium Bratislava – pedagogická príprava Alena Mitterová

Vojtech Botos  –  viola –  Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica – pedagogická príprava Eva Szabóová

Cynthia Balázsová  –  husle –  Konzervatórium, Exnárova 8, Košice – detašované pracovisko Hnúšťa

– pedagogická príprava Eva Szabóová

——————————————————————————————————

 VIANOČNÁ GITARIÁDA 2014

KOŠICE

naši žiaci: Michal ANTAL a Adam KORCSOG /vyučujúci: Marcel PETICKÝ/

https://www.youtube.com/watch?v=SdAdXVwqnPM