2017u_vo

Úspechy Výtvarného odboru (VO)
      Aj vo výtvarnom odbore sme sa tak ako po minulé roky venovali intenzívne talentovaným žiakom, či už účasťou s ich tvorbou na súťažných výstavách, alebo ich prípravou na ďalšie umelecké štúdium. Zo súťaží spomeniem aspoň najvýznamnejšie celoslovenské a medzinárodné:
Bienále grafiky – Toruň, Poľsko /ocenení: Rozina Vajgelová, Natália Anna Katonová/
Madamme Humanité – Praha, Česko /ocenení: Patrik Kopec, Mercédesz Laura Miklovicsová, Michaela Klembuszová, Natália Anna Katonová, Veronika Gáliková, Soňa Štoberová, Petra Kantorová/ a naša ZUŠ dostala Hlavnú cenu medzi všetkými zúčastnenými školami !!!
Maľovaná ZUŠka – celoslovenská /ocenení: Ondrej Šereš – Zlaté pásmo/
Dielo tvojich rúk – Topoľčany, celoslovenská /ocenení: Viktória Vargová, David Csúr/
      Samozrejme, že je tu ešte množstvo žiakov, ktorí sú prijatí, alebo sa v týchto týždňoch snažia úspešne zvládnuť talentové skúšky na rôzne umelecké školy.

———————————————————————————————————————————————————————————-

Ďalší úspech našich výtvarníkov a fotografov !!!


  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

S hlbokým smútkom v srdci oznamujeme, že naša dlhoročná
kolegyňa a kamarátka,
Mgr. Ibolya MIHÓKOVÁ
(☼ 4.3.1960 – ┼ 24.9.2017)

vedúca učiteľka výtvarného odboru našej ZUŠ
nás navždy opustila po dlhej a ťažkej chorobe, dňa 24.9. 2017
NIKDY NEZABUDNEME ! ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE !

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx