2010u_vo

Úspechy VÝTVARNÉHO odboru v roku 2010

Práce zaslané na výtvarné súťaže v školskom roku 2009/2010

1/ Shankar´s International Children´s Competition 2009 – India
2/ Celoslovenská výtvarná súťaž “Vesmír očami detí”
3/ Súťažná prehliadka prác žiakov výtvar. odborov ZUŠ “Maľovaná ZUŠ-ka” B. Bystrica
4/ Súťaž medzinárodnej výtvarnej tvorivosti detí a mládeže “Zelený svet” – Banská Bystrica
5/ Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice 2009 (ČR)
6/ “V krajine remesiel” ÚĽUV Banská Bystrica
7/ Fašiangy v Gemeri-Malohonte, Rimavská Sobota
8/ Výtvarná súťaž “Divadlo očami detí” – Revúca
9/ International Competition of Children´s and youth art Creativness “Bienále grafiky” Toruń, Poľsko
10/ “Rozprávkový dom” súťaž redakcie časopisu DOMa; Bratislava
11/ “Bohúňova paleta” Dolný Kubín
12/ Celoslovenská výtvarná súťaž “Novoročenky” – organizátor – VO ZUŠ v Rim. Sobote
13/ Bienále EX LIBRISU detí a mládeže Žary, Poľsko

Výsledky súťaží v školskom roku 2009/2010

Novoročenky
I.kategória
Daniel Kováč – ČU /Páneková/
II.kategória
Michaela Ulická – ČU /Páneková/
III.kategória
Ingrid Kepková – 1.miesto /Mihóková/
Jakub Kňažko – ČU /Mihóková/
Laura Uhliarová ČU /Páneková/
Ivana Kovácsová ČU /Mihóková/

Fašiangy na Gemeri a Malohonte
Lilla Barancová – 1.miesto /Markotánová/
Tereza Oštromová – 2.miesto /Páneková/
Daniel Kováč – 3.miesto /Páneková/

Vesmír očami detí
Tereza Oštromová – 1.miesto 4.kategória /Páneková/
Fanny Elizabeth Pekarčíková – postup /Páneková/
Erika Nemešová – 2.miesto 5.kategória /Mihóková/
Miroslava Cipóová – postup /Mihóková/
Lenka Šabíková – postup /Páneková/

Divadlo očami detí
Sarah Camilla Pekarčíková – 2.miesto 2.kategória /Páneková/
Ingrid Kepková – 1.miesto 3.kategória
Roman Baláž – 2. miesto 3.kategória

Lidice
Dominika Štoberová – čestné uznanie /D. Páneková/
Lukáš Odler – čestné uznanie /D. Páneková/

Paleta mladých umelcov
Peter Galdík /I. Mihóková/
Andrea Hirková /D. Páneková/
Vivien Vašeková /I. Markotánová/
Dominik Múčka /I. Markotánová/
Adam Jakab /I. Markotánová/

Bienále EX LIBRISU detí a mládeže Žary, Poľsko
Jakub Kňažko – 3.miesto /I.Mihóková/
Mgr.Ibolya Mihóková – /Diplom honorowy/

– prijatí na na SŠ a VŠ umeleckého zamerania

1/ Laura Uhliarová – Škola úžitkového výtvarníctva, odbor propagačná grafika, Košice
2/ Dominika Zibrinová – Stredná umelecká škola, odbor odevný dizajn, Trenčín
Pripravovala: Mgr. Daniela Páneková
3/ Ivana Kovácsová – Stredná umelecká škola, odbor propagačné výtvarníctvo, Trenčín
4/ Adriana Hegedűsová – Stredná umelecká škola, odbor interiérový dizajn, Trenčín
5/ Lucia Salayová – Stredná umelecká škola, odbor fotografia, Trenčín
6/ Karin Tajtiová – Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava
7/ Lucia Popróčiová – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, výtvarná výchova – estetika
8/ Tomáš Harenčák – U KF, Nitra, katedra masmediálnej komunikácie a reklamy
Pripravovala: Mgr. Ibolya Mihóková