• Aktuality

  Základná umelecká škola – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

  Základná umelecká škola – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Mesto Rimavská Sobota zastúpené primátorom mesta JUDr. Jozefom Šimkom, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota v zmysle § 4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti s § 5) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Základnej umeleckej školy, Salvova 432/1, Rimavská Sobota s predpokladaným nástupom od 01. júla 2024. Na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca sú stanovené predpoklady v § 9 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých…

 • Aktuality

  Koncert pedagógov ZUŠ

  Srdečne Vás pozývame na slávnostný koncert pedagógov ZUŠ, ktorý sa uskutoční  dňa 26.marca 2024 o 17.00 hod v divadelnej sále Domu kultúry  Rimavskej Sobote.

 • Aktuality

  2% pre ZUŠ

  Vážení priatelia, rodičia a priaznivci ZUŠ!   Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete podporiť našu aj vašu umeleckú školu a venujete nám 2% z daní.  Tlačivo si môžete stiahnúť  TU  

 • Aktuality

  Absolventi HO 2021/2022

  Absolventský koncert a rozlúčka s absolventmi hudobného odboru. 20.júna sa uskutočnil záverečný koncert žiakov hudobného odboru. V atmosfére koncertu bolo cítiť napätie „posledného“ vystúpenia, aj keď niektorí žiaci pokračujú v štúdiách aj na druhom stupni. Sme hrdí na svojich žiakov, v ktorých sme podchytili talent, pestovali v nich trpezlivosť pre pracovné návyky, formovali ich charakterové vlastnosti a harmonicky rozvíjali ich osobnosť, zmysly a city, ktoré tvoria základ estetického vnímania sveta. Na slávnostný okamih koncertu sa pripravovali s úsilím a radosťou. Zostáva nám dúfať, že štúdium na umeleckej škole zanechá v nich trvalé hodnoty, s ktorými budú žiť v budúcnosti a na ZUŠ budú spomínať v dobrom. Absolventom srdečne blahoželáme.

 • Aktuality

  PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV

    Každoročné nadregionálne podujatie základných umeleckých škôl Pódium mladých umelcov sa žiaľ, pre pandémiu nemohlo uskutočniť, no vznikol spoločný video-koncert PMU 2021. Našu školu reprezentovali žiaci klavírneho oddelenia Michal Katreniak a Adriána Pockľanová. Ich výkony si môžete pozrieť v časovom slede od 1:01:55. Žiakom a pani učiteľkám Mgr.Lívii Kónyaovej a Márii Hacskóovej DiS.art srdečne blahoželáme