VÝTVARNÝ ODBOR

Zvýšenie nárokov na estetické cítenie a estetickú výchovu viedlo vedenie ĽŠU v roku 1963 k rozšíreniu o druhý umelecký odbor, výtvarný. Vyučoval ho externe akademický maliar Štefan Bazovský. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch Gymnázia v Rimavskej Sobote. Z dôvodu priestorových problémov, však tento odbor v roku 1969 zanikol. Až o 6 rokov neskôr, v roku 1975 bol znovu otvorený, keď sa uvoľnila jedna miestnosť priamo v budove hudobného odboru. Až do roku 1991 vo výtvarnom odbore učil stále len jeden učiteľ. Od tohoto roku však začal stúpať záujem o tento odbor a tak sa počet vyučujúcich na tomto odbore postupne zvyšoval až na súčasných štyroch.Zvýšenie nárokov na estetické cítenie a estetickú výchovu viedlo vedenie ĽŠU v roku 1963 k rozšíreniu o druhý umelecký odbor, výtvarný. Vyučoval ho externe akademický maliar Štefan Bazovský. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch Gymnázia v Rimavskej Sobote. Z dôvodu priestorových problémov, však tento odbor v roku 1969 zanikol. Až o 6 rokov neskôr, v roku 1975 bol znovu otvorený, keď sa uvoľnila jedna miestnosť priamo v budove hudobného odboru. Až do roku 1991 vo výtvarnom odbore učil stále len jeden učiteľ. Od tohoto roku však začal stúpať záujem o tento odbor a tak sa počet vyučujúcich na tomto odbore postupne zvyšoval až na súčasných štyroch.

 Večným problémom odboru bolo jeho priestorové umiestnenie. Zo začiatku sa výtvarný odbor vyučoval v triede hudobnej náuky, neskôr v bývalej učňovskej škole na Hlavnom námestí-Reduta Čierny Orol. Odtiaľ sa presťahoval do budovy na Svätoplukovej ulici, kde sídli dodnes.
Vyratúvanie ocenení a úspechov na výtvarných súťažiach rôznych stupňov by zabralo možno priestor pre samostatnú brožúru. Preto aspoň spomeňme najvýznamnejšie výstavy a súťaže, na ktorých sa naši žiaci-výtvarníci zúčastňujú takmer pravidelne a kde získali mnohé ocenenia :

1. Shankarś International Childrenś Competition -/Dillí – India/
2. meeting L´AMICIZIA NON HA FRONTIERE -/Treviso – Taliansko/
3. Beijing International Childrenś Drawing Competition -/Čína/
4. Global Art Competition -/Oslo – Nórsko/
5. Etagami -/Japonsko/
6. Likovni svet -/Slovinsko/
7. The Small Monmartre of Bitola -/Bitola – Macedónsko/
8. Bienále grafiky – /Toruň – Poľsko/
9. Rainbow-Dúha -/Zánka – Maďarsko/
10. Alšova země -/Praha – Česká republika/
11. Lidice -/Praha – Česká republika/
12. Bienále fantázie -/Martin/
13. Medunarodna djećia likovna radionica -/Bjelovar – Chorvátsko/
14.LETAVY – medzinárodný letný tábor výtvarníkov -/Rim.Sobota – Kurinec/
15. Novoročenky -/Rimavská Sobota/,…a mnohé ďalšie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujem našich žiakov o výtvarné štúdium však nekončí na našej škole, mnohí pokračujú v ďalšom štúdiu výtvarného umenia na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním o čom svedčí aj nasledujúci zoznam.

ABSOLVENTI VÝTVARNÉHO ODBORU ĽŠU A ZUŠ v Rimavskej Sobote, ktorí ďalej študovali na stredných a vysokých školách s výtvarným zameraním :

70 roky1/ Ľubo ZELINA - VŠVU Batislava
2/ Miroslav BÁRDI - PdF Banská Bystrica - Vv
3/ Ján BARTKO - PdF Prešov - Vv
4/ Ondrej PRIATKA – ŠUP Bratislava a - VŠVU Bratislava – sochárstvo
5/ Soňa KMEŤOVÁ – PdF B.Bystrica – Vv
6/ Izabela BULKOVÁ(Boričová) – PdF B.Bystrica – Vv-M
7/ Ondrej PRIATKA – ŠUP Bratislava a VŠVU Bratislava – sochárstvo
8/ Ľubica ZORDOVÁ – VŠVU Bratislava - grafika
9/ Agáta BARTOVÁ - ŠUP Košice - umeleckáfotografa
10/ Pavol KVORIAK - ŠUP Praha, ŠUP Košice - grafika
197811/ Ibolya SZABÓOVÁ/Mihóková/ - PdF B.Bystrica - Vv - Sj a L
12/ Katarína MAGYAROVÁ/Sokolová/ - PdF B.Bystrica - Vv - Sj a L
13/ Milan ČELINSKÝ - ŠUP Košice - grafika
197914/ Igor TAJBOŠ - PdF B.Bystrica - Vv - Sj a L
198015/ Monika KACAROVÁ/Halušková/ - ŠUP Kremnica
16/ Štefan GALDÍK - STU Bratislava – architektúra
17/ Ernest MAJOROS - ŠUP Košice
18/ Štefan BALÁZS - VŠVU Bratislava - maľba
198119/ Marian LACKO - PdF B.Bystrica - Vv - Sj a L

 

Keramické práce žiakov VO
Keramické práce žiakov VO

  

 

Vyučovanie vo výtvarnom odbore
Vyučovanie vo výtvarnom odbore