KONTAKT

Adresa:
Základná umelecká škola
Salvova  432/1
979 01 Rimavská Sobota

IČO: 37888676
DIČ: 2021684610

Riaditeľ

Elokované pracovisko:

Svätoplukova 417/20
979 01 Rimavská Sobota

E-mail:  zusrs@rsnet.sk
Divadlo ALTERNA: www.dsalterna.estranky.sk

Tel.: +421.47 5622 781,
0917 329 202 – riaditeľňa

Výtv. odbor: Tel.: +421 47 5626318,  e-mail: vozusrs@gmail.com

Stránka mesta Rimavká Sobota:

www.rimavskasobota.sk