2019u_ldo

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO):
V literárno-dramatickom odbore pracovalo v školskom roku 2018-19 až 6 divadelných súborov. V tomto odbore vyučujú: Mgr.art. Dana Turanská, ArtD.
a Mgr. Marian Lacko, riaditeľ ZUŠ.
Detské divadelné súbory:
DDS UŠKO
– najmenšie deti vytvorili predstavenie „Zaseknutá húsenica“
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS ZAUŠKO – predstavenie: „Milionár a Popoluška“- účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS DVE FACKY – predstavenie: „Perinbaba“Cena za kolektívne vytvorenie postáv na Krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom- STRIEBORNÉ PÁSMO – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS FACKA – predstavenie „Vitrínka bábik“ – účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
– réžia: Dana Turanská – 6 repríz
Študentský divadelný súbor:
Divadlo ALTERNA – predstavenie: „Nebojsa“ účasť na Celoslovenskom festivale FEDIM v Tisovci – BRONZOVÉ PÁSMO – réžia: Marian Lacko – 10 repríz
Divadelný súbor dospelých:
Divadlo HAVRAN
– predstavenie: „Skon Paľa Ročku“
réžia Marian Lacko – 4 reprízy
tento súbor úspešne reprízoval aj predstavenia z minulých rokov:
– monodrámu „Žobráci“ spolu: 35 repríz réžia Marian Lacko
– rozprávku: „Hlúpy Kubo“ – spolu: 22 repríz réžia Marian Lacko
príprava na štúdium:
úspešná bola Barbora LUPTÁKOVÁ – Hudobno dramatické konzervatórium Košice