2012u_to

Súbor ZUŠ                             1. miesto  v nadreg. súťaži Tanečný sen v R. Sobote; HVK kompoz.

Erika Litavská                        2. miesto  v nadreg. súťaži Tanečný sen v R. Sobote; HVK  jednotlivci

M.Tóthová, S.Rothová            5. miesto  Levdance; Slov. pohár v Leviciach, JVK Disco Dance duo

S.Tomesová, S. Rothová        7.miesto    DanceMania  P.Bystrica,Slovenský pohár  JVK Hiphop duo

M.Tóthová, B.Olejníková       12.miesto    DanceMania  P.Bystrica,Slov.pohár  JVK Hiphop duo

Jakub Čonka                           4.miesto  DanceMania  P. Bystrica,Slov.pohár  HVK  DiscoDance sólo

M.Tóthová, S.Rothová            7.miesto   DanceMania  P.Bystrica,Slov. pohár JVK DiscoDance duo

 

Súbor ZUŠ      ZLATÉ PÁSMO  PMT, nadregionálny festival ZUŠ v R. Sobote UMENIE ŽIŤ

6. ročník         ZLATÉ PÁSMO  PMT, nadregionálny festival ZUŠ v R. Sobote COLOUR FOOT

4. ročník         ZLATÉ PÁSMO  PMT, nadregionálny festival ZUŠ v R. Sobote NEZÁBUDKY

3. ročník         ZLATÉ PÁSMO  PMT, nadreg. festival ZUŠ v R. Sobote CHIPMUNS PARTY

1. ročník         ZLATÉ PÁSMO  PMT, nadregionálny festival ZUŠ v R. Sobote DETSKÝ IDOL

CENA POROTY bola udelená choreografiám CHIPMUNS a UMENIE ŽIŤ

 

M. Tóthová, S.Rothová         2. miesto Sedance 2O12, Slovenský pohár; JVK Disco dance duo

J.Čonka                                 5. miesto Sedance 2O12, Slovenský pohár; HVK Disco dance sólo

 

Deň tanca 2012- Žiar nad Hronom – krajský festival – súbor ZUŠ – 1.miesto

 

 Žiaci, ktorí pokračujú v štúdiách na SŠ umeleckého zamerania

1/ Júlia Dobrocká            –  Súkromné tanečné konzervatórium Evy Jaczovej – Bratislava

2/ Barbora Olejníková    –   Súkromné tanečné konzervatórium  Liptovský Hrádok

                                                            Pripravovala: Zuzana Hrináková