2009u_ldo

Úspechy LIT. DRAMATICKÉHO odboru v roku 2009

I.stupeň LDO – vyučujúca: PaedDr.. Jana Vetráková

ZAUŠKO – Astrid Lindgrenová: “EMIL Z LÖNNEBERGY”, réžia: J.VETRÁKOVA

1/ Rergionálna súťaž – Revúca – 25. 3. 2009 – 1.miesto, postup na krajskú prehliadku
2/ Krajská súťaž – Žiar nad Hronom – krajská prehliadka – 16. 4. 2009
– cena za dynamiku inscenácie

II.stupeň LDO – vyučujúci: Mgr.Marian LACKO

ALTERNA – “Cisárove nové šaty” – réžia: Marian LACKO

1/ Krajská súťaž – Žiar n./Hronom – 15.4.09 – 1.miesto
2/ Celoštátny festival Divadlo a deti – DK Rim.Sobota – 4.6.09 – 1.miesto
ALTERNA – “Môj kamarát” – réžia: M.LACKO – pantomimická groteska Ľuda Janského

1/ Krajská súťaž – Žiar n./Hronom – 15.4.09 – 1.miesto
2/ Celoštátny festival Divadlo a deti – Rim.Sobota – 4.6.09 – 1.miesto
ALTERNA – “Šťastný deň” – réžia: M.LACKO – pantomimická groteska Ľuda Janského
1/ Krajská súťaž – Revúca – 15.4.09 – 1.miesto
2/ Celoštátny festival EXIT- Levoča – 4.6.09 – Cena za pohybové stvárnenie témy

Divadlo ALTERNA pripravilo divadelnú inscenáciu rozprávky: CISÁROVE NOVÉ ŠATY, na motívy rozprávky H.CH.Andersena a dve scénické miniatúry, pantomimické grotesky: MÔJ KAMARÁT a ŠŤASNÝ DEŇ (Scenár a réžia: Marian Lacko). Po úspešnom vystúpení v domácom prostredí súbor zvíťazil na Krajskej prehliadke ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO v Žiari nad Hronom aj na Celoslovenskej prehliadke DOSPELÍ a DETI v Rimavskej Sobote. Všetky tri hry boli reprízované 10 krát, čo je spolu 30 !!! vystúpení Divadla ALTERNA za II.polrok škol.roka ! Spolu aj s vystúpeniami DS ZAUŠKO je to za II.polrok 39 vystúpení !!!
Tento školský rok bol opäť úspešný aj v príprave na štúdiá na stredné a vysoké školy s dramatickým zameraním, keď zo žiakov II. stupňa, bolo prijatých všetkých 9, ktorí sa pripravovali !

Prijímacie skúšky úspešne vykonali:

1. Cyril Žolnír – VŠMU Bratislava – herectvo
2. Ján Bavala – AU Banská Bystrica – herectvo
3. Barbora Žilecká – VŠMU Bratislava – bábkoherectvo
4. Mária Smoroňová – AU B. Bystrica – Divadelná réžia a dramaturgia
5. Alexandra Polovková – VŠMU Bratislava – Divadelná veda
AU B. Bystrica – Divadelná réžia a dramaturgia
6. Martin Mesároš – AU B. Bystrica – Filmová scenáristika a dramaturgia
7. Klaudia Compeľová – Prešovská univerzita – Filozof. fakulta – estetika
8. Erika Juhászová – Prešov. Univerzita – Filozof. fakulta – masmediálna komunikácia
9. Radka Hodoňová – UKF Nitra, učiteľstvo hudobno – dramatického umenia
Pripravoval: Mgr. Marian Lacko