2011u_to

Tanečný sen – nadregionálna súťaž tanečných choreografií

Barbora Olejníková – 1.miesto

Choreografia MŠ – Pomáda – 2.miesto        –     p.uč. Hrivnáková

 

Vystúpenia žiakov tanečného odboru:

 1. Úcta k starším- 19.11.2011- vystúpenie v Mš- Pš2
 2. Úcta k starším- 26.11.2011- vystúpenie v Mš- Pš1
 3. Vianočný verejný koncert ZUŠ- 14.12.2011
 4. Záver roka MsÚ- 17.12.2011- vystúpenie
 5. Hviezdoslavov Kubín- 15.3.2011- vystúpenie
 6. PMT 2011- Hnúšťa- nesúťažná prehliadka
 7. 5.5.2011- Dni mesta RS- vystúpenie
 8. 5.5.2011- Slávnostné zastupiteľstvo- Dni mesta RS- program
 9. Verejný žiacky koncert- 17.5.2011
 10. Deň matiek- 19.5.2011- vystúpenie
 11. Gemerská kytička- nesúťažná prehliadka
 12. FOUR FEST- 10.6.2011- vystúpenie
 13. Rozlúčka MŠ- 16.6.2011- vystúpenie
 14. DOD TO ZUŠ- 20.6.2011
 15. Rozlúčka MŠ- vystúpenie- 29.6.2011