2019u_vo

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

VÝTVARNÝ ODBOR (VO):
V tomto odbore vyučujú: Mgr. Daniela Páneková, PaedDr. Ivana Markotánová, Mgr. Nikoleta Gečeová, a Otto Nagy (oddelenie fotografie).
            Žiaci VO sa každoročne zapájajú do mnohých súťaží- regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných. V tomto školskom roku získala Mercédesz Miklovicsová ocenenie v medzinárodnej súťaži Madame Humanité v Prahe. Ema Vargicová bola úspešná v bienále grafiky v Toruńi v Poľsku, kde získala čestné uznanie. Na medzinárodnej výstave v českých Lidiciach získala čestné uznanie Lara Piliarová. V medzinárodnej súťaži Ríša fantázie v Lučenci, získal 3.miesto Marek Bitala. Takmer každý rok si naši žiaci odnesú ocenenie z umeleckého festivalu Maľovaná ZUŠka, toho roku to boli Simona SzabóováJakub Ďuriš, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme.
            Naša ZUŠka je organizátorom dvoch celoslovenských súťaží- Bienále Novoročenky, toho roku to bol 18.ročník, pod názvom- Svetlo a Bienále fotografickej súťaže, toho roku to bol 3.ročník, pod názvom- Objekt a tieň.