2009u_to

Úspechy TANEČNÉHO odboru v roku 2009

Vystúpenia žiakov tanečného odboru

· Vianočný koncert ZUŠ, december 2008, choreografie: Menuet,Rolničky
· Vianočné stretnutie v domove dôchodcov: Menuet,Rolničky
· Pódium mladých tanečníkov, apríl 2009, choreografie: Menuet,Sen,Angel
· Verejný žiacky koncert – máj 2009, choreografie: prípravka-MŠ-Motýle,Valčík,Sen,