2018u_ho

Úspech na krajskom kole vo vedomostnej súťaži žiakov

v hudobnej náuke Hnúšťanský akord

   B družstvo v zložení

Sofia Szántóová, Joel Herwing a Michal Katreniak získali pekné 2.miesto.

Tešíme sa, a srdečne blahoželáme.