2010u_ldo

Úspechy LIT. DRAMATICKÉHO odboru v roku 2010

LDO – I.stupeň, DDS ZAUŠKO, škol.rok 2009/10, vyučuje: PaeddDr.Jana Vetráková
1/ Vianočné predstavenie: 19. 12. 2009 “Zázračný kvet”
2/ Dom kultúry hudobno-dramatické predstavenie “Zázračný kvet” 3.2.2010

Inscenácia: na motívy ľudovej rozprávky “Červené topánky”, réžia: J.Vetráková
2/ Premiéra – LDO ZUŠ R.S. – 23. 3. 2010 ( dve predstavenia)
3/ Detská divadelná Revúca – 24. 3. 2010 – 1.miesto, postup na krajskú prehliadku
4/ Zlatá krajina – Knižnica Mateja Hrebendu, Rim. Sobota – 8. 4. 2010
6/ Rozprávkové javisko Žiar n./H.- krajská prehliadka – 15. 4. 2010

LDO – II.stupeň, Divadlo ALTERNA vyučuje: Mgr. Marian Lacko
inscenácie a vystúpenia Divadla ALTERNA

Rozprávka:”DLHÝ NOS” – réžia: Marian LACKO
1/ 1.Premiéra – MsKS R.Sobota – 13.4.2010
2/ Krajská súťaž – DK Žiar n./Hronom – 14.4.2010 – 1.miesto
3/ 2.Premiéra – MsKS R.Sobota – 13.4.2010
5/ 1.Repríza – MsKS R.Sobota – 30.4.2010
6/ Deň detí – DK Teplý Vrch – 30.5.2010
7/ 2.Repríza – MsKS R.Sobota – 2.6.2010
8/ Celoštátny festival Divadlo a deti – MsKS Rim.Sobota – 3.6.2010
9/ FeDiMáK – Divadelný festival, MsKS Tisovec – 24.9.2010

Kategória scénická miniatúra – Ľudo JANSKÝ – p.riad. Lacko
– pantomíma: U ZVEROLEKÁRA – postup na krajskú prehliadku
1/ 1.Premiéra – MsKS R.Sobota – 13.4.2010
2/ Krajská súťaž – DK Žiar n./Hronom – 14.4.2010 – cena za pohybové stvárnenie

Žiaci II.stupňa z Divadla ALTERNA spolupracovali na tvorbe činohernej inscenácie, ktorú pripravili študenti Akadémie umení v Banskej Bystrici (bývalí žiaci LDO ZUŠ) Na inscenácii z našej ZUŠ spolupracovali: Mgr.Marian LACKO – scénografia, Tibor LAJGÚT – stavba scény, + hrali: Lenka PERŽEĽOVÁ, Ľudovít JANSKÝ, Dalibor LANG, Peter GALDÍK, Ján BAVALA, Dominika PELLEOVÁ, Roman ČARNOKÝ,

Divadlo PICTUS pri MsKS, absurdná dráma:”PILINY” – réžia: Dana Turanská
1/ Predpremiéra – MsKS R.Sobota – 31.3.2010
2/ Premiéra – MsKS R.Sobota – 1.4.2010
3/ Repríza – MsKS R.Sobota – 16.4.2010
4/ Krajská súťaž – ZOCHOVA REVÚCA – 22.4.2010 – 2.miesto
5/ Vystúpenie na AU – Akadémia umení B.Bystrica – 28.4.2010
6/ Repríza – MsKS R.Sobota – 6.6.2010
7/ Celoštátny festival TLMAČSKÉ ČINOHRANIE – MsKS Tlmače – 13.6.2010

– prijatí na školy umeleckého zamerania – II.stupeň, 6 žiakov
1/ Gabriel MAGYAR – herectvo, AU Banská Bystrica
2/ Veronika PACHOVÁ – divadelná réžia a dramaturgia, AU Banská Bystrica
3/ Tomáš GREGA – herectvo, VŠMU Bratislava
4/ Lýdia PETRUŠOVÁ – bábkoherectvo, VŠMU Bratislava
5/ Ivana FEKETEOVÁ – Filmová scénáristika a dramaturgia, VŠMU Bratislava
6/ Patrik SHINWARI – žurnalistika, UK Bratislava
7/ Zuzana GLATZOVÁ – učiteľstvo hudobno-dramatuckého umenia, UKF Nitra
Pripravoval: Mgr.Marian LACKO