2009u_vo

Úspechy VÝTVARNÉHO odboru v roku 2009

Zaslané práce na výtvarné súťaže v školskom roku 2008 – 2009

1/ Shankar´s International Children´s Competition 2009 – India
2/ Celoslovenská výtvarná súťaž “Vesmír očami detí”
3/ Súťažná prehliadka prác žiakov výtvar. odborov ZUŠ “Maľovaná ZUŠ-ka” B. Bystrica
4/ Súťaž medzinárodnej výtvarnej tvorivosti detí a mládeže “Zelený svet” – Banská Bystrica
5/ Medzinárodná detská výtvarná súťaž Lidice 2009 (ČR)
6/ “V krajine remesiel” ÚĽUV Banská Bystrica
7/ Fašiangy v Gemeri-Malohonte, Rimavská Sobota
8/ Výtvarná súťaž “Divadlo očami detí” – Revúca
9/ International Competition of Children´s and youth art Creativness “Bienále grafiky” Toruń, Poľsko
10/ “Rozprávkový dom” súťaž redakcie časopisu DOMa; Bratislava
11/ “Bohúňova paleta” Dolný Kubín
12/ Celoslovenská výtvarná súťaž “Novoročenky” – organizátor – VO ZUŠ v Rim. Sobote

Výsledky súťaží v školskom roku 2008/2009

Vesmír očami detí 2009
4.kategória
Alexandra Páneková – 2.miesto /D. Páneková/
Nela Megelová – postup /I. Mihóková/

5.kategória
Gergely Czerwinski – 2.miesto /I. Mihóková/
Laura Uhliarová – 3.miesto /D. Páneková/
Dáša Ňuňuková – postup /I. Markotánová/

Divadlo očami detí – Revúca
Gabriela Beňová – 1.miesto /D.Páneková/
Chiara Gubalová – 3. miesto /D. Páneková/
Ingrid Kepková – 1.miesto /I.Markotánová/
Alexandra Koóšová – 2.miesto /I.Markotánová/

Fašiangy na Gemeri a Malohonte
Gabriela Beňová – 2.miesto /D. Páneková/

Maľovaná ZUŠ-ka – Banská Bystrica
Michal Šereš – zlaté pásmo /D. Páneková/

Envirofilm – Banská Bystrica
Kristína Botková – /D. Páneková/

Bohúňova paleta – Dolný Kubín
Alexander Hlodák – zlaté pásmo – /D. Páneková/
Gergely Czerwinski – čestné uznanie – /I. Mihóková/

“V krajine remesiel” ´ÚĽUV Banská Bystrica
Veronika Nagyová – /J. Vetráková/
Novoročenky 09
Lucia Popróčiová – 2.miesto v III. kat.- /I. Mihóková/
Andrea Hirková – čestné uznanie /D. Páneková/
Patrik Shinwari – čestné uznanie /I. Markotánová/
Jakub Kňažko – čestné uznanie /I. Markotánová/

Prijímacie skúšky úspešne vykonali:

1. Bernadett Királyová – Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Pripravovala: Mgr.Daniela Páneková

2. Beata Paľovská – Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava
3. Adrian Séleš – Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Banská Štiavnica
Pripravovala:Mgr.IbolyMihóková