2016u_ho

Nadregionálna súťažná prehliadka  

Pódium mladých umelcov 2016
v hre na zobcovej flaute, husliach, drevených dychových nástrojoch a gitare

Jakub Kántor – zlaté pásmo
Michal Hlavko – zlaté pásmo
       Trieda p.uč. Aleny Mitterovej Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

Krisztián Szelíd – zlaté pásmo
Vratko Mančuška – strieborné pásmo
Daniel Szaniszló – strieborné pásmo
      Trieda p.uč. Evy Szabóovej Klavírna spolupráca – Erika Miháliková a Eva Čarnoká

Dominik Melich – klarinet- zlaté pásmo, laureát súťaže,

zvláštna cena za interpretáciu skladby 20. storočia
     Trieda p.uč. Jána Csíziho

Simona Kántorová – priečna flauta – zlaté pásmo

     Trieda p.uč. Aleny Mitterovej
Zsófia Molnár – priečna flauta – strieborné pásmo
     Trieda p.uč. Aleny Mitterovej
Štefan Szaniszló – saxofón – strieborné pásmo
     Trieda p.uč. Jána Csíziho Klavírna spolupráca – Jozef Gödri
Adam Korcsog – gitara – zlaté pásmo, laureát súťaže
    Trieda p.uč. Marcela Petického

                    Žiakom  a pedagógom blahoželáme     FOTO   TU

O D M E N A    Z A   Ú S P E C H

K O N C E R T    V Í Ť A Z O V     PMU  2016

Hrad Modrý Kameň

DSC_1744

F O T O     TU