2011u_ldo

Úspechy LIT. DRAMATICKÉHO odboru v roku 2011

 Prijatí žiaci  na školy  umeleckého zamerania  –  II.stupeň

 

1/ Katarína NEDELSKÁ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

2/ Július TAMÁŠ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

Pripravoval: Mgr.Marian LACKO

 

 Úspechy v Literárno-dramatickom odbore

 

LDO  I.stupeň – vyučujúca PaedDr.Jana Vetráková

 

1/ Detská divadelná Revúca – regionálna súťaž – 2. miesto – Julinka a drak DDS ZAUŠKO

     – inscenácia na motív básne J.Navrátila O princeznej čo uniesla draka

 réžia: J.VETRÁKOVA

 

2/ Krajská súťažná prehliadka – Žiar nad Hronom – Julinka a drak

 

 

LDO – II.stupeň, Divadlo ALTERNA  vyučuje: Mgr. Marian Lacko  

inscenácie a vystúpenia Divadla ALTERNA

 

R.Dahl – M.Lacko: „PRASA“ – réžia: Marian LACKO

1/  1.Premiéra – MsKS R.Sobota – 8.4.2011

2/  1.Repríza – MsKS R.Sobota – 26.4.2011

3/  Krajská súťaž„ZOCHOVA REVÚCA“, DK Revúca – 29.4.2011

4/  Medzinár.divadel.festival KAJDEŠ – SVČ „Korunka“ Ostrava/ČR/ – 27.5.2011

 

Žiaci I. a II. stupňa LDO Divadla ALTERNA, DDS ZAUŠKO a DDS FACKA spolupracovali na príprave a organizácii Celoslovenského festivalu dospelých hrajúcich pre deti, DIVADLO A DETI 2011, v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

 

 

Divadlo ALTERNA pripravilo divadelnú inscenáciu podľa poviedky Roalda DAHLA: PRASA. Po úspešnom vystúpení v domácom prostredí súbor prvý krát reprezentoval aj na Krajskej prehliadke ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA v Revúcej a úspešne vystúpil aj na Medzinárodnej divadelnej prehliadke KAJDEŠ v OSTRAVE /ČR/.