2019u_oamt

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

Odbor Audiovizuálnej a Multimediálnej Tvorby (OAMT):
            Ako každoročne od vzniku OAMT v školskom roku 2014-15, tak aj v tomto roku boli naši žiaci úspešní v mnohých krajských a celoštátnych súťažiach. V tomto ako ho my slangovo voláme „filmárskom“ odbore v školskom roku vyučoval náš bývalý žiak Matej Kováč, ktorý bol zároveň úspešný v talentových skúškach na VŠMU v Bratislave, bol prijatý na štúdium réžie. Najväčšie úspechy sme v školskom roku 2018-19 zožali s filmami:
1/ dokument: „Jeden deň vo Vienale“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za réžiu
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
2/ dokument: „Tradícia pretkaná vlnou“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za najlepší    dokumentárny film
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
Obidva filmy budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných a svetových filmových festivaloch. Na ktorých, to sa dozvieme až v budúcom školskom roku. Veríme, že budú úspešné, podobne ako v minulosti film „Stranger“, ktorý získal na Svetovom festivale CINEAMA Bronzovú medailu.