Tanečný odbor

ROK 2011

Tanečný sen – nadregionálna súťaž tanečných choreografií

Barbora Olejníková – 1.miesto

Choreografia MŠ – Pomáda – 2.miesto

p.uč. Hrivnáková

Vystúpenia žiakov tanečného odboru:

Úcta k starším- 19.11.2011- vystúpenie v Mš- Pš2
Úcta k starším- 26.11.2011- vystúpenie v Mš- Pš1
Vianočný verejný koncert ZUŠ- 14.12.2011
Záver roka MsÚ- 17.12.2011- vystúpenie
Hviezdoslavov Kubín- 15.3.2011- vystúpenie
PMT 2011- Hnúšťa- nesúťažná prehliadka
5.5.2011- Dni mesta RS- vystúpenie
5.5.2011- Slávnostné zastupiteľstvo- Dni mesta RS- program
Verejný žiacky koncert- 17.5.2011
Deň matiek- 19.5.2011- vystúpenie
Gemerská kytička- nesúťažná prehliadka
FOUR FEST- 10.6.2011- vystúpenie
Rozlúčka MŠ- 16.6.2011- vystúpenie
DOD TO ZUŠ- 20.6.2011
Rozlúčka MŠ- vystúpenie- 29.6.2011

 OSTATNÉ ROKY

2009

2010