2010u_ho

Úspechy HUDOBNÉHO ODBORU v roku 2010

Pódium mladých umelcov

– Tisovec,12.4.2010 – akordeón – Petra Švoňavová – 1.miesto
Júlia Dobrocká
/p.uč. Dobrocká/
– Tornaľa,14.4.2010 – gitara – Michal Antal – bronzové pásmo
/p.uč. Petický/
– Modrý Kameň, 20.4.2010 – Krisztina Bede, RadkaČinčurová
ŠH – klavír – zlaté pásmo – laureátky súťaže
/p.uč. Hacskóová/
Barbara Burszki, Katarína Mikušová
-bronzové pásmo
/p.zást.Čarnoká/
Koncert víťazov – Modrý Kameň R.Činčurová, K.Bede

Regionálne kolo ” Slávik Slovenska” – Rim.Sobota, máj 2010
Tomáš Kováčik I.kategória 3.miesto
Ľudmila Astalošová II.kategória 3.miesto
/p.uč. Langová/