LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Počnúc školským rokom 1992/93 bol založený pri ZUŠ v Rimavskej Sobote tretí odbor, literárno-dramatický. Odbor sa zameriava na vyhľadávanie nových talentov pre dramatické umenie a prednes v meste a okolí. Okrem dramatických hier, pohybových etúd a recitácie sa odbor zameriava aj na tvorbu inscenácií pre detského a mládežníckeho diváka. Na škole pracujú dva divadelné súbory : Detský divadelný súbor ZAUŠKO, ktorý vznikol zároveň so vznikom LDO a založil ho spolu s deťmi Mgr.Marian Lacko. V súčasnosti ho vedie, tak isto ako I. cyklus LDO, Mgr.Jana VETRÁKOVÁ. Druhý súbor, je alternatívne, mládežnícke divadlo ALTERNA, ktoré tvoria žiaci II. cyklu LDO. Jeho vedúcim je v súčasnosti Mgr.Marian Lacko, ktorý je aj učiteľom II. cyklu LDO.

Plagáty k prvým hrám Detského divadelného súboru ZAUŠKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLO ALTERNA  web stránka : www.dsalterna.estranky.sk

Divadlo ALTERNA sa vyčlenilo z pôvodného DDS ZAUŠKO, ktorý vznikol v roku 1992 spolu so vznikom LDO pri ZUŠ v Rimavskej Sobote. Časom, ako deti prešli do II.stupňa ZUŠ, vyčlenili sa z tohto detského divadielka a zvolili si názov ALTERNA, v ktorom je naznačené, že súbor sa snaží pracovať alternatívnymi dramatickými metódami, divadlom mladých, divadlom poézie… Ich inscenácie sú určené hlavne ich rovesníkom, ale aj dospelejším divákom.
Súbor známy z vystúpení na krajských a celoštátnych prehliadkach detských divadiel v Žiari nad Hronom a Šali s hrami ČAROVNÝ KUFRÍK (1993), HRIEŠNA KOPA (1998), OBRAZY (1999),a z krajských a celoslovenských HVIEZDOSLAVOVÝCH KUBÍNOV s hrami NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ (2001), ŽART (2002), KALEIDOSKOP (2003), BIELE HORÍ NAJDLHŠIE (2004). Súbor sa v posledných rokoch predstavil aj na viacerých medzinárodných festivaloch: SETKÁNÍ – Ostrava(2002,2003), SCÉNICKÉ LÉTO – Hrad Plumlov pri Prostějove,(2002,2003,2004,2005) KOPŘIVA – Kopřivnice (ČR) (2003) a SET Suwalki (Poľsko)(2003).

Divadlo ALTERNA na festivaloch v Českej republike 

 

 

  

 

 

 

 

Od vzniku LDO boli vrámci vyučovania vytvorené inscenácie : 

1992/93ČAROVNÝ KUFRÍK /DDS Zauško/, autor a réžia: Marian Lacko

- ocenené na celoslovenskej súťaži v Šali dvomi cenami-1994

- vydané ZDOS-om ako scenár pre detské divadlá, Martin,1994

- ocenené v celoštátnej súťaži NOC a časopisu JAVISKO
v literárnej súťaži pôvodnej dramatickej tvorby pre deti ./
1994/95KRAJINA ZÁZRAČNO /DDS Zauško/, na motívy básní Daniela Heviera

autor a réžia : Marian Lacko
1995/96DREVENÁ KRAVA /DDS Zaušo/, na motívy rozprávky Pavla Dobšinského

autor a réžia : Marian Lacko

- vydané ZDOS-om ako scenár pre detské divadlá, Martin,1997
1996/97ČAROVNÁ LAMPA /DDS Zauško/, na motívy rozprávok 1000 a jednej noci

autor : Marian Lacko,
réžia :Marian Lacko, Roman Slanina
1997/98HRIEŠNA KOPA /DS Alterna/, na motívy knihy bájok Miroslava Kapka

autor a réžia : Marian Lacko

- ocenené na celoslovenskej súťaži DDS v Šali dvomi cenami

- MICKEY MOUSE RAG /DDS Zauško/
autor a réžia : Roman Slanina

- TRÚBKA /DDS Zauško/
autor a réžia : Zuzana Ferenczová,a.h.

- ocenené na celoslovenskej súťaži DDS v Šali
1998/99OBRAZY /DS Alterna/
autor a réžia : Marian Lacko

- ocenené na celoslovenskej súťaži DDS v Šali

- OKO, RUKA A JEDNA PESNIČKA /DDS Zauško/
autor a réžia : R.Slanina

- SKRIŇA /DDS Zauško/
autor a réžia : Zuzana Ferenczová,a.h.
1999/2000HASTROŠOVCI /DS Alterna/, na motívy knihy Roalda Dahla
autor a réžia : Marian Lacko

- VRABČIATKA /DDS Zauško/
autor : Jordan Radičko, Eva Čárska
úprava a réžia : Lýdia Balcárová

- BOSO MEDZI HVIEZDAMI /DDS Zauško/
autor : Stanislav Biskupski
úprava a réžia : Lýdia Balcárová
2000/2001NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ /DS Alterna/
autor a réžia: Marian Lacko

-ocenené na celoslovenskom festivale Hviezdoslavov Kubín

- BOSO MEDZI HVIEZDAMI /DDS Zauško/
autor : Stanislav Biskupski

úprava a réžia : Lýdia Balcárová
2001/2002KOŠEĽA ELVÍRA /DDS Zauško/
úprava a réžia : Lýdia Balcárová

- ŽART /DS Alterna/, na motívy rovnomennej básne Mikuláša Kováča
scenár a réžia: Marian Lacko
2002/2003PERINBABA /DDS Zauško/
scenár a réžia: Stanislava Pázmányová

- KALEIDOSKOP /DS Alterna/, na motívy knihy básní Jozefa Mokoša:

Štyri nočné obdobia , scenár a réžia: Marian Lacko
2003/2004HASTROŠOVCI /DDS Zauško/ ,na motívy knihy R.Dahla,

scenár: Marian Lacko
réžia:Lucia Boldišová

- O MÁRI /DDS Zauško/
scenár: Stanislava Pázmányová
réžia: S.Pázmányová + L.Boldišová

- BIELE HORÍ NAJDLHŠIE /DS Alterna/
na motívy rovnomennej knihy D.Heviera,

scenár a réžia: Marian Lacko
2004/2005BUDKÁČIK A DUBKÁČIK /DDS Zauško/
autor: J.C.Hronský
scenár: Peter Kováč, réžia: Jana Vetráková

- ŽOBRÁCI /DS Alterna/, na motívy rovnomennej románovej novely Stanislava

Rakúsa, scenár a réžia: Marian Lacko
2005/2006POZVANIE /DDS Zauško/, na motívy A.Lindgrenová: PIPI DLHÁ PANČUCHA/

dramatizácia a úprava: Elena Zlatošová,
réžia: Jana Vetráková

DREVENÁ KRAVA /DS Altrerna/,na motívy rozprávky Pavla Dobšinského

autor a réžia : Marian Lacko

 

ABSOLVENTI LDO ZUŠ Rimavská Sobota, ktorí študujú na strednej a vysokej škole – dramatické umenie:

19931. Jana WERNEROVÁ – Hudobno-dramatické konzervatórium Košice

1999 – AU Banská Bystrica – herectvo
19982. Ľubica KUPCOVÁ – Umelecké gymnázium Banská Bystrica
20023. Eva ŽÍROŠOVÁ – Umelecké gymnázium Banská Bystrica
20033. Peter DOBIÁŠ – VŠMU Bratislava – bábkoherectvo

4. Stanislava PÁZMÁNYOVÁ – AU Banská Bystrica – herectvo
20045. Matej LACKO – AU Banská Bystrica – herectvo
20056. Michal NOVODOMSKÝ – AU Banská Bystrica – herectvo

7. Daniel LANG – AU Banská Bystrica – herectvo

8. Richard TILLINGER – AU Banská Bystrica – herectvo

9. Nina MULLEROVÁ – AU Banská Bystrica – herectvo

10. Andreja VOZÁROVÁ – VŠMU Bratislava – herectvo

11. Michaela KLÁTIKOVÁ – VŠMU Bratislava – réžia dokumentárneho filmu

12. František MALÍK – FF UK Bratislava – kulturológia

13. Zuzana BLAŽEČKOVÁ – FF UK Bratislava – žurnalistika

14. Terézia TUŠIMOVÁ -Literárne gymnázium Revúca

Študenti herectva AU v B.Bystrici /dnes už herci DJZ Prešov/ ešte v inscenáciách našej školy