2019u_ho

 

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

HUDOBNÝ ODBOR  (HO):
V tomto odbore vyučujú:
Klavír:
Mgr. EvaČarnoká
+ zástupnyňa ZUŠ, Mgr. Lívia Kónyaová + zástupkyňa ZUŠ, Mária Hacskóová, DiS.art, Erika Miháliková, DiS.art. + keyboard, korepetícia,
Mgr. Jozef Gӧdri
+ korepetícia, Mgr. Zuzana Baloghová, Erik Vaska,
Dychové nástroje:
Alena Mitterová, DiS.art., Ján Csízi, DiS.art.

Husle: Eva Szabóová, DiS.art.
Spev: Mgr. Zuzana Kántorová,
Akordeón: PaedDr. Jana Dobrocká + spev, Mgr. Soňa Langová + spev,
Adriána Šajgalová
(praktikant)
Gitara: Marcel Petický, DiS.art., Jozef Illéš, DiS.art.
           
Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku tešili mimoriadnym celoslovenským úspechom.
Daniel Szaniszló, si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018 vyspieval nádherné ocenenie. Okrem toho, že sa učí hrať na husle, je aj žiakom v speváckej triede p.učiteľky Soni Langovej. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok pre profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény. V jubilejnom dvadsiatom ročníku súťaže sa predstavilo  vyše 130 spevákov z dvanástich krajín.
– Daniel  vo svojej  II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne. Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke  https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4
– 11.3.2019 úspešne reprezentovali školu žiaci na celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord. Družstvo C kategórie  v zložení Jakub Kántor, Vratko Mančuška a Matej Kerekeš získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.
– Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo  v krajskom kole súťaže Mládež spieva s postupom na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29 -31.mája v Prievidzi. Ich výkon bol ocenený Cenou predsedníčky poroty za vynikajúcu dramaturgiu pre detský zbor.
– Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  pod názvom Pódium mladých umelcov. Tento rok sa stretli žiaci dychového, sláčikového, gitarového a klávesového oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Dychové oddelenie reprezentovali – Sabina Iždinská, Filip Kántor a Dominik Melich. Sláčikové oddelenie Sofia Szántóová, Daniel Szaniszló a Vratko Mančuška, gitarové oddelenie Samuel Séleš no a na súťaž v hre na keyboarde sa odvážil Dominik Benda.
– Úspechom je aj prijatie žiačky speváckeho  oddelenia, Barbory Luptákovej z triedy p.učiteľky Jany Dobrockej na muzikálové herectvo na  súkromnom konzervatóriu v Košiciach.

Úspechy žiakov na PMU 2019

            PMU – husle – trieda p.učiteľky Evy Szabóovej

           Vratko Mančuška – zlaté pásmo

           Sofia Szántóová a Daniel Szaniszló  – strieborné pásmo

           Klavírna spolupráca – Jozef Gödri, Eva Čarnoká

                

              PMU – drevené dychové nástroje 

              Dominik Melich – zlaté pásmo – trieda p.uč. Jána Csíziho

              Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                                                       

          

 

         PMU – gitara

       Samuel Séleš – zlaté pásmo trieda p.uč. Marcela Petického

           

          PMU – keyboard

Dominik Benda – čestné uznanie – trieda p.uč.Eriky Mihálikovej

                                                                                                                                     

                PMU –  zobcová flauta.

               Úspech žiakov dychovej triedy p.uč.Aleny Mitterovej.

 Filip Kántor – strieborné pásmo, Sabina Iždinská – bronzové pásmo

               Klavírna spolupráca – Jozef Gödri

                                            

Všetkým žiakom, korepetítorom a pedagógom blahoželáme

a  ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy na nadregionálnej súťaži PMU.    

 

 

 

Opäť  sme boli  úspešní na okresnom, krajskom aj celoslovenskom  kole súťaže  Hnúšťanský akord 2018/2019

 Družstvo B  a C kategórie postupuje do krajského kola.    Prajeme veľa úspechov.                                            

B kategória: Michal Katreniak, Sofia Szántóová, Joel Herwing

C kategória: Vratko Mančuška, Matej Kerekeš, Jakub Kántor

                                                                

 Krajské kolo súťaže Hnúšťanský akord.

    Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a tým aj postup do celoslovenského  kola.
    Družstvo B kategórie získalo 2.miesto 
          

  

 Celoslovenské kolo súťaže Hnúšťanský akord.

               Družstvo C kategórie získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú  hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.