2013u_ho

Nadregionálna klavírna súťaž   Klavír 2013  Rožňava

Patrícia Plánková, Radka Sendrejová, Juliana Čarnoká, Máté Andrik

– zlaté pásma pod vedením pedagógov: Mgr.Eva Čarnoká, Mgr.Lívia Kónyaová, Mária Hacskóová

 

Pódium mladých umelcov 2013

 

Akordeón:    Adriana Šajgalová       2.miesto

                   Marian Nosáľ                 2.miesto

– pedagogické vedenie PaedDr. Jana Dobrocká

 

Gitara:           Adam Korcsog                 bronzové pásmo

– pedagogické vedenie Marcel Petický

 

Akordeónová paráda  Giraltovce

                      Marian Nosáľ                    bronzové pásmo

„Mládež spieva“ – krajská súťažná prehliadka speváckych zborov – Banská Bystrica

                Spevácky zbor „Nádej“  –    strieborné pásmo

– pedagogické vedenie PaedDr. Jana Dobrocká

 

Žiaci, ktorí pokračujú na školách umeleckého zamerania

1/ Juliana Čarnoká – klavír – p.zást.Čarnoká  Konzervatórium Košice, Timonova 2

2/ Alexandra Patakyová – spev – p.uč.Baloghová  Konzervat. Košice, Timonova 2

3/ Adriána Šajgalová – akordeón – p.uč.Dobrocká Konzervatórium B.Bystrica