2012u_vo

Vesmír očami detí 

        Lenka Uhrinová              2.miesto                   /4.kategória/            

        Nina Paľovská               3.miesto

        Viktória Harnóczová       postup

        Patrik Urban                  2.miesto                   /5.kategória/  

               Kristína Fulopová            postup

–   všetky práce postupujú do celoštátneho kola v Hurbanove

Fašiangy na Gemeri a Malohonte

                Petra Pálkovácsová         1.miesto                                     

        Matthias Kasar                2.miesto

                Kiera Ostrihoňová            3.miesto

Divadlo očami detí – Revúca

                 Petra Ďurovičová                 1.miesto              /1.kategória/

                Sarah Camilla Pekarčíková   2.miesto             /2.kategória/                      

                Chiara Gubalová                  3.miesto

 

 Bienále fantázie – Martin

                 Lenka Kapcová                  čestné uznanie

Koník, môj priateľ CZUŠ Lučenec

                Michaela Kantorová            cena CZUŠ

Počet zaslaných prác na súťaže: 123

Organizovanie putovnej výstavy výtvarných prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ novohradsko-gemersko-malohontského regiónu Paleta mladých umelcov

-zúčastnených 11 VO ZUŠ

Ocenené práce:  Nora Azimiová

                           Sarah Camilla Pekarčíková

                            Júlia Ďuricová

 

Žiaci prijatí na na SŠ a VŠ umeleckého zamerania

Adriana Peštiová – ŠUV Trenčín – odbor propagačné výtvarníctvo

Ingrid Kepková – Technická univerzita v Košiciach, fakulta umení, katedra grafiky

Eva Hegedúšová – Západočeská univerzita – ústav umenia a dizajnu, odbor šperk, Plzeň

                                                                                              Pripravovala: Mgr. Ibolya Mihóková