Literárno dramatický odbor

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

I.stupeň: vyučujúca: PaedDr. Jana VETRÁKOVÁ (AKUONYEOMA),

od 1.4.2012 zastupovala Mgr.art. Stanislava PÁZMÁNYOVÁ

Žiaci detského divadelného súboru (DDS) ZAUŠKO a DDS FACKA sa zúčastnili na divadelných prehliadkach s nasledovnými inscenáciami:

– Čarodejník z krajiny Oz (réžia: Dr. Jana Akuonyeoma)

– Marian Lacko: Čarovná lampa (réžia: Dr. Jana Akuonyeoma)

PÓDIUM MLADÝCH UMELCOV v Dolnej Strehovej, region. prehl.súborov LDO ZUŠ

DDS ZAUŠKO „Čarodejník z krajiny Oz“

            DDS FACKA „Čarovná lampa“

DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA,regionálna prehliadka DDS

– 1.miesto: DDS ZAUŠKO „Čarodejník z krajiny Oz“

– 3.miesto: DDS FACKA „Čarovná lampa“

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, Žiar n./Hronom (krajská prehliadka DDS)

– 2.miesto: DDS ZAUŠKO „Čarodejník z krajiny Oz“

      – postup na Celoštátnu prehliadku DDS „ZLATÁ PRIADKA“ do Šale

ZLATÁ KRAJINA – Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

DIVADLO a DETI – Celosštátny festival divadiel dospelých hrajúcich pre deti, MsKS v Rimavskej Sobote – DDS ZAUŠKO a DDS FACKA tvorili spolu so zastupujúcou učiteľkou Mgr.art. Stanislavou Pázmányovou „Detskú porotu“

II.stupeň: vyučujúci: Mgr. Marian LACKO

Študenti Divadla ALTERNA naštudovali nasledovné inscenácie:

– Marian Lacko: Angelika po 20 rokochšialená paródia na romantický film  (réžia: Mgr.Marian Lacko)

1/ Premiéra: 30.4.2012, Bábková sála MsKS

2/ Repríza: 7.6.2012, v rámci programu Celoslovenského festivalu DaD

– Simona Kožiaková: Uzoldramatický psychologický dialóg  (réžia: Simona Kožiaková, študentka II.stupňa LDO ZUŠ)

1/ Premiéra: 3.1.2012, LDO ZUŠ, v rámci nahrávky pre účely  SOŠ

– Marian Lacko, Miroslav Lukačovič: Mozaika zo života Janka Francisciho

      – literárno-dramatické pásmo k 190. výročiu narodenia J.F.Rimavského  (réžia: Mgr.Marian Lacko)

1/ Premiéra: 1.6.2012, Dom kultúry J.F.Rimavského v Hnúšti, v rámci „Dní mesta Hnúšťa“

DIVADELNÉ FESTIVALY a WORKSHOPY:

6.-8.6. 2012 – DIVADLO a DETI – Celosštátny festival divadiel dospelých pre deti,  spoluorganizácia ZUŠ (LDO-Zauško, Facka, Alterna)

29.-30.6.2012 – ATRIUM ART, 8.ročník Festivalu divadla a hudby, Reduta Čierny orol, Rimavská Sobota, spoluorganizácia ZUŠ (LDO-Alterna)

31.7.-6.8.2012 – „Povedz to potichu“ Drzemlikowice, Olawa, Poľsko – divadelný Workshop Účasť: M.Baboľová, S.Györgyová, A.Agócsová, B.Panáčeková, P.Dobiáš

5.-12.8.2012 – LETAVY – 27.ročník Medzinár. umelec. workshopov, Kokava-Línia (účasť + spoluorganizácia) 

Účasť: Mgr.M.Lacko, T.Lajgút, Z.Hrivnáková, B.Olejníková, A.Agócsová, M.Sýkora, P.Golian, M.Nagypálová, B.Panáčeková, M.Baboľová, S.Györgyová, M.Lukačovič, D.Kňažková,…

V LDO úspešne vykonali prijímacie skúšky na umelecké školy:

1/ Annamária AGÓCSOVÁ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

2/ Peter GALDÍK – divadelná réžia a dramaturgia, VŠMU Bratislava

3/ Peter GOLIAN – herectvo, AU Banská Bystrica

4/ Dominika KŇAŽKOVÁ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

5/ Monika NAGYPÁLOVÁ – estetika, PU Prešov

6/ Barbora PANÁČEKOVÁ – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

7/ Lenka PERŽEĽOVÁ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

8/ Július TAMÁŠ – masmediálna komunikácia, UCM Trnava

Pripravoval: Mgr. Marian Lacko

 

ROK 2011

 Prijatí žiaci  na školy  umeleckého zamerania  –  II.stupeň

 

1/ Katarína NEDELSKÁ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

2/ Július TAMÁŠ – učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, UKF Nitra

Pripravoval: Mgr.Marian LACKO

 

 Úspechy v Literárno-dramatickom odbore

 

LDO  I.stupeň – vyučujúca PaedDr.Jana Vetráková

 

1/ Detská divadelná Revúca – regionálna súťaž – 2. miesto – Julinka a drak DDS ZAUŠKO

     – inscenácia na motív básne J.Navrátila O princeznej čo uniesla draka

 réžia: J.VETRÁKOVA

 

2/ Krajská súťažná prehliadka – Žiar nad Hronom – Julinka a drak

 

 

LDO – II.stupeň, Divadlo ALTERNA  vyučuje: Mgr. Marian Lacko  

inscenácie a vystúpenia Divadla ALTERNA

 

R.Dahl – M.Lacko: „PRASA“ – réžia: Marian LACKO

1/  1.Premiéra – MsKS R.Sobota – 8.4.2011

2/  1.Repríza – MsKS R.Sobota – 26.4.2011

3/  Krajská súťaž„ZOCHOVA REVÚCA“, DK Revúca – 29.4.2011

4/  Medzinár.divadel.festival KAJDEŠ – SVČ „Korunka“ Ostrava/ČR/ – 27.5.2011

 

Žiaci I. a II. stupňa LDO Divadla ALTERNA, DDS ZAUŠKO a DDS FACKA spolupracovali na príprave a organizácii Celoslovenského festivalu dospelých hrajúcich pre deti, DIVADLO A DETI 2011, v Dome kultúry v Rimavskej Sobote.

 

 

Divadlo ALTERNA pripravilo divadelnú inscenáciu podľa poviedky Roalda DAHLA: PRASA. Po úspešnom vystúpení v domácom prostredí súbor prvý krát reprezentoval aj na Krajskej prehliadke ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA v Revúcej a úspešne vystúpil aj na Medzinárodnej divadelnej prehliadke KAJDEŠ v OSTRAVE /ČR/. 

 OSTATNÉ ROKY

2009

2010