2013u_vo

Novoročenky 2013

 1/ Rozina Vajgelová – 3.miesto/ I.kat. – D. Páneková

2/ Réka Csúsz – ČU / I.kat. I.Mihóková

3/ Patrik Petrov – ČU/II.kat. I.Mihóková

4/ Ivan Galdík – 1.miesto/III.kat. – I.Mihóková

5/ Sarah C. Pekarčíková – ČU/III.kat – D. Páneková

 

Vesmír očami detí

 1/ Tomáš Jagerčík – 1.miesto/IV.kat. – D. Páneková

2/ Erika Bíleková – 3.miesto/IV.kat. – I.Mihóková

3/ Mária Váňová – 1.miesto/V.kat. – D. Páneková

4/ Michal Šereš – 3.miesto/V.kat. – D. Páneková

Postup: Lucia Vrábeľová, Antónia Czakó

 

Fašiangy v Gemeri-Malohonte

 1/ Michal Šereš – 3.miesto/III.kat. – D. Páneková

 

Divadlo očami detí, Revúca

 1/Lucia Sojková – 1.miesto/III.kat. – D. Páneková

2/ Veronika Nagyová – 1.miesto/I.kat. – I.Markotánová

 

Kultúra 21.storočia, Košice

 1/Natália Anna Katonová – 2.miesto/I.kat. – D.Páneková

 

Medzinárodná detská výtvarná výstava, Lidice 2013

 1/ Kristína Fülopová – ČU –D.Páneková

2/ Sarah Camilla Pekarčíková – ČU – D.Páneková

 

Koník môj priateľ, Poltár

 1/ Michaela Vigodová – 1.miesto/II.kat. – I.Mihóková

2/ Lenka Kapcová – 3.miesto/II.kat. – D.Páneková

3/ Petra Urbanová – 1.miesto/III.kat. – laureát súťaže – D.Páneková

4/ Veronika Odlerová – 2.miesto/III.kat. – D.Páneková

5/ Matej Hriň – 3.miesto/III.kat. – I.Markotánová

 

 

Žiaci prijatí na SŠ a VŠ umeleckého zamerania:

1/ Peter Galdík – STU-fakulta architektúry, Bratislav

2/ Ivan Galdík – VŠVU – odbor grafický dizajn, Bratislava

3/ Simona Jágerská – SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica   – odbor  konzervátorstvo a  reštaurátorstvo

              Pedagogická príprava Ibolya Mihóková

4/ Sarah C. Pekarčíková – SUŠ Trenčín – propagačná grafika

5/ Lucia Janšová – SSUŠ filmová, Košice – fotografický dizajn a videotvorba

6/ Nikoleta Šulajová – SPgŠ Lučenec

          Pedagogická príprava Daniela Páneková