Zoznam učiteľov výtvarného odboru. Po kliknutí sa zobrazí profil učiteľa.

Mgr. Ibolya Mihóková
Mgr. Daniela Páneková
PaedDr. Ivana Markotánová

Mgr.Ján Mitter – zastupujúci učiteľ