· zástupkyňa riaditeľa školy
· absolventka Konzervatória v Košiciach
· študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
na Fakulte humanitných vied hudobnú pedagogiku
· absolvovala 1. kvalifikačnú skúšku
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1990
· vyučuje hru na klavír
· korepetítorka dychového, speváckeho a sláčikového oddelenia
· zodpovedá za počítačové spracovanie školského časopisu „Motýľ“
· korepetítorka ženského speváckeho zboru „Bona Fide“