· zástupkyňa riaditeľa školy
· absolventka Konzervatória v Košiciach
· študovala na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied
hudobnú pedagogiku
· absolvovala 1. kvalifikačnú skúšku
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1998
· vedúca predmetovej komisie hudobnej náuky
· vyučuje hru na klavír a hudobnú náuku
· korepetítorka sláčikového a speváckeho oddelenia
· zodpovedá za hudobný odbor v školskom časopise „Motýľ“