· absolventka Konzervatória v Košiciach
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1975
· učiteľka hry na klavír
· vedúca predmetovej komisie – klavír
· členka porôt regionálnych klavírnych súťaží