· absolventka Konzervatória v Žiline
· na ZUŠ v Rimavskej Sobote pôsobí od roku 1991
· vyučuje hru na klavír
· korepetítorka sláčikového, dychového oddelenia a tanečného odboru