Ochrana osobných údajov:

Informačná povinnosť čl 13 GDPR 

——————————————————————————————————————————————————–

Aj tento rok môžete podporiť našu činnosť – venujte nám 2 % – ĎAKUJEME 

                                Tlačivo na stiahnutie – TU

——————————————————————————————————————————————————

K 1. septembru 2019 má škola spolu 600 žiakov:

Hudobný odbor             : 220 žiakov
Výtvarný odbor             : 196 žiakov
Lit.dramatický odbor   :    47 žiakov
Tanečný odbor              : 132 žiakov
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby :   5 žiakov
 
 
                                                                                                                                   

                              Menoslov pracovníkov ZUŠ v školskom roku 2019/2020

1. Mgr. Marian LACKO riaditeľ, LDO, vedúci PK
2. Mgr. Lívia KÓNYAOVÁ zást.riad. klavír, HN vedúca PK – klavír
3. Mgr. Eva ČARNOKÁ zást.riad. klavír, HN, predsedkyňa umeleckej rady
4. Mária HACSKÓOVÁ klavír
5. Erika MIHÁLIKOVÁ, DiS.art. klavír, keyboard, korepetícia
6. Mgr. Jozef GÖDRI klavír, korepetícia, HN – vedúci PK –  HN
7. Denisa SZITAIOVÁ, DiS.art. klavír, korepetícia
8. Mgr. Zuzana BALOGHOVÁ klavír
9. Alena MITTEROVÁ, DiS.art. dychové nástroje, vedúca PK
10. Ján CSÍZI, DiS.art. dychové a bicie nástroje
11. Eva SZABÓOVÁ, DiS.art. husle, vedúca PK
12. PaedDr. Jana DOBROCKÁ akordeón, HN, spev
13. Mgr. Zuzana KÁNTOROVÁ spev, HN, vedúca PK
14. Mgr. Soňa LANGOVÁ spev, akordeón
15. Marcel PETICKÝ, DiS.art. gitara, vedúci PK
16. Jozef ILLÉŠ, DiS.art. gitara
17. Mgr. Nikoleta GEČEOVÁ VO
18. Mgr. Daniela PÁNEKOVÁ VO, vedúca PK
19. PaedDr. Ivana MARKOTÁNOVÁ VO
20. Otto NAGY  VO – fotografia, OAMT (Odbor audioviz. a multimediálnej tvorby)
21. Gabriela GAZDOVÁ, DiS.art.  TO, vedúca PK

22. Júlia DOBROCKÁ, DiS.art. TO
23.  Gabriel KERTÉSZ, DiS.art.  LDO
24. Mgr.art. Dana TURANSKÁ, ArtD. LDO
25. Mgr.art. et MgA. Jana JANOVE LDO,OAMT
26. Andrea SOJKOVÁ  hospodárka, administratívna pracovníčka
27. Tibor LAJGÚT seminárny technik
28. Valéria REISINGEROVÁ upratovačka, školníčka
29. Simona CSERNYANSKÁ upratovačka
 
                     

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre záujemcov o štúdium na ZUŠ budú v júni   2019     Talentové skúšky – kritériá
PRIHLÁŠKA na stiahnutie  –  TU

Rimavskosobotská ZUŠ-ka v školskom roku 2016/17 opäť veľmi úspešná !

Základná  umelecká škola na Salvovej ulici v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku  85. výročie založenia. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste.
      Tak je tomu aj v súčasnosti… niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa  zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, v Dome kultúry, v Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.
      Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach. Najlepší absolventi v súčasnosti pokračujú na konzervatóriách,  stredných školách a  vysokých školách umeleckého zamerania.
      V hudobnom odbore každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky  základných škôl a materské školy usporiadame výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.
      Žiaci výtvarného, tanečného, literárno-dramatického odboru sa zúčastňujú mnohých regionálnych, celoslovenských, ale aj medzinárodných súťaží. Medzinárodnému úspechu sa teší aj najmladší odbor, odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
      Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ale hlavne usilovnosť a vytrvalosť žiakov, ktorí majú možnosť študovať v piatich odboroch našej základnej umeleckej školy.

Úspechy Hudobného odboru (HO)
      Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  v štvorručnej a v komornej hre pod názvom Pódium mladých umelcov. Našu školu  reprezentovali žiaci  v rôznych komorných zoskupeniach tried dychového, gitarového, klávesového, akordeónového, speváckeho a bicieho  oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma – dychové oddelenie reprezentovali – Melánia Cmoriková, Filip Kántor, Petra Ďurovičová, Sofia Lavríková, Simona Kántorová, Zsófia Molnár, Dominik Melich, Štefan Szaniszló a Matej Stelan Likavec. Gitarové oddelenie zastupovali Christian Matyinko a  Adam Korcsog. V komornom zoskupení sexteta a tria na klavíri hrali René Lecső a Patrícia Plánková, do súťaže v štvorručnej hre sa zapojili Veronika Kántorová, Joel Herwing, Natália Hanusová a Saskia Ostrihoňová a v kvartete na akordeónoch hrali Ema Šárogová a Alex Matzenauer. V kapele si zaspievala Silvia Ligártová a bicie nástroje ovládol Dominik Melich.
      Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo aj v krajskom kole súťaže Mládež spieva.
      O tom, že deti radi a šikovne spievajú, svedčí aj účasť žiakov speváckeho oddelenia na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska, z ktorého Darja Šaminová vo svojej kategórii postúpila na Celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v Rimavskej Sobote 7.6.2017. Pekné tretie miesta vo svojich kategóriách si odniesli Karolína Bodorová a Daniel Szaniszló.
      Medzinárodnú reprezentáciu mesta Rimavská Sobota aj ZUŠ má úspešne za sebou spevácky zbor Mystic Choir, ktorý sa koncom februára zúčastnil  zahraničného turné v Londýne.
     Nesporným úspechom je aj prijatie nášho žiaka gitarového oddelenia, Adama Korcsoga na Medzinárodné konzervatórium do Prahy /pripravoval: Marcel Petický, DiS.art./

Úspechy Výtvarného odboru (VO)
      Aj vo výtvarnom odbore sme sa tak ako po minulé roky venovali intenzívne talentovaným žiakom, či už účasťou s ich tvorbou na súťažných výstavách, alebo ich prípravou na ďalšie umelecké štúdium. Zo súťaží spomeniem aspoň najvýznamnejšie celoslovenské a medzinárodné:
Bienále grafiky – Toruň, Poľsko /ocenení: Rozina Vajgelová, Natália Anna Katonová/
Madamme Humanité – Praha, Česko /ocenení: Patrik Kopec, Mercédesz Laura Miklovicsová, Michaela Klembuszová, Natália Anna Katonová, Veronika Gáliková, Soňa Štoberová, Petra Kantorová/ a naša ZUŠ dostala Hlavnú cenu medzi všetkými zúčastnenými školami !!!
Maľovaná ZUŠka – celoslovenská /ocenení: Ondrej Šereš – Zlaté pásmo/
Dielo tvojich rúk – Topoľčany, celoslovenská /ocenení: Viktória Vargová, David Csúr/
      Samozrejme, že je tu ešte množstvo žiakov, ktorí sú prijatí, alebo sa v týchto týždňoch snažia úspešne zvládnuť talentové skúšky na rôzne umelecké školy.

Úspechy Literárno-dramatického odboru (LDO)
      V našej ZUŠ-ke pracuje v rámci Literárno-dramatického odboru (LDO) 5 divadelných súborov, od najmenších, až po dospelákov.  Sú to Detský divadelný súbor ZAUŠKO (5-11 roční), DDS FACKA (12-15 roční) Divadlo ALTERNA (2 skupiny 15-19 ročných) a Divadlo HAVRAN (dospelí)
     DDS ZAUŠKO – nacvičilo divadelnú inscenáciu „Paddingtonove dobrodružstvá“ – v réžii Mgr. Adriany Kéryovej s ktorou zvíťazilo na regionálnej prehliadke v Revúcej a na Krajskom Rozprávkovom javisku v Žiari nad Hronom – Ocenenie za hudobno-dramatický prejav – Borbále Borbášovej (hlavnej predstaviteľke). Hra bola reprízovaná 10 krát.
      Divadlo ALTERNA pripravilo divadlo poézie výberom z veršov súčasnej veľmi úspešnej maďarskej spisovateľky, Erdős Virág: POSLEDNÁ VEČERA a iné /scenár a réžia: Jana Janove/. Hra postúpila až do celoslovenského kola Hviezdoslavov Kubín.
Bola reprízovaná 5 krát.

      Ďalšou hrou Divadla ALTERNA je absurdná tragikomédia podľa Daniila Charmsa: Jelizaveta Bam. Réžiu, úpravu, dramaturgiu a scénografiu pripravil Marian Lacko. Hra získala 3.miesto na Krajskej prehliadke Zochova divadelná Revúca. Bola reprízovaná 5 krát.
      Divadlo HAVRAN už druhú sezónu hrá monodrámu na motívy rovnomennej novely Stanislava Rakúsa: ŽOBRÁCI /scenár, dramaturgia, réžia, hrá: Marian Lacko, dramaturgicko – režijná spolupráca: Ľ.Šárik, D.Turanská, V.Sadílek/ Táto hra bola hraná rekordne až na 7 celoštátnych divadelných festivaloch. O hre, ktorá mala už 25 repríz a zvíťazila v dvoch celoštátnych festivaloch !!! sa píše aj v článku: http://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/najvyznamnejsi-uspech-rimavskosobotskeho-divadla-havran-za-25-rokov-na-palarikovej-rakovej/
      Divadlo HAVRAN
v novej sezóne pripravilo tragikomédiu LÁSKA V STUDNI /na motívy rovnomennej poviedky Luigiho Malerbu, scenár, réžia, scénografia: Marian Lacko, dramaturgia, asistent réžie: Dana Turanská/ Hra získala 3.miesto + CENA diváka na Krajskej Zochovej divadelnej Revúcej. Hra mala 5 repríz.

Úspechy Odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby (OAMT)
      OAMT alebo ako niekedy zvykneme hovoriť „filmársky odbor“ je na našej ZUŠ-ke už tretí rok a tretí rok „vyhráva“ takmer všetky súťaže od regionálnych až po medzinárodné či svetové !!! Inak tomu nebolo ani tohto roku. Už v septembri 2016 náš film „Stranger“ získal 3. miesto na Celosvetovej súťaži amatérskych filmov UNICA 2016!!!  V novembri tento film bol premietaný na „profi“ festivale Áčko v Bratislave. V marci sme boli opäť úspešní  na regionálnom kole s dvomi filmami – 1. miesta získali: Do you wanna play a game? a film Hrdina. V apríli na Krajskom kole CINEAMA 2017 získal 1. miesto film Do you wanna play a game? (postup na celoslovenskú) a 3.miesto film Hrdina. Úspešný film STRANGER bol premietaný na festivale „Okno na východ“- v BERLÍNE !!!

Úspechy Tanečného odboru (TO)  
      Svoju šikovnosť  preukázali dievčatá aj v tomto školskom roku. Na Celoslovenských súťažiach festivalu moderného tanca v Bojniciach a v Žiari nad Hronom si vytancovali  strieborné a bronzové  pásma. Zúčastnili sa aj medzinárodného Tanečného Workshop Street art illumination v Poľsku. V školskom roku 2016/17 sme sa zúčastnili týchto tanečných festivalov a súťaží:
15. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže  – Grimmy Dance Cup Prešov 7.miesto /choreograf – Júlia Dobrocká DiS. art./
Festival moderného tanca 2017 – Bojnice
choreografia – Brooklyn Babybronzové pásmo /choreograf – Júlia Dobrocká DiS. art./
choreografia – V zajatí – bronzové pásmo /choreograf – Gabriela Gazdová DiS.art./
choreografia – Láska na vlásku – bronzové pásmo /choreograf – G. Gazdová DiS.art./
choreografia – Revolution – bronzové pásmo /choreograf – Júlia Dobrocká DiS. art./
Deň Tanca – Žiar nad Hronom
choreografia – Me too – strieborné pásmo /choreograf – Gabriela Gazdová DiS.art./      
choreografia – V zajatí – strieborné pásmo /choreograf – Gabriela Gazdová DiS.art./
choreografia – Unikát – bronzové pásmo /choreograf – Gabriela Gazdová DiS.art./
choreografia – Láska na vlásku – bronzové pásmo /choreograf – G. Gazdová DiS.art./
Tanečný Workshop Street art illumination Poľsko – 23.4.-30.4.2017
Pódium mladých tanečníkov – PMT Vinica – Zvláštna cena obecenstva za choreografiu – Suit &Tie
/choreo. – Júlia Dobrocká DiS. art./ Udelenie Pamätného listu pre ZUŠ Rimavskej Sobote
      Širokú verejnosť pozývame na Deň tanečného odboru 20.júna o 17.00 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote
     
Dennodenne sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať kvalitné umenie od menej kvalitného a do istej miery ho aj vytvárať. Úspechy a výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich umelecký rast.
      Naša práca nebude mať nikdy konca. Žiaci prichádzajú a odchádzajú, skúsení sú nahradení novo začínajúcimi a kolobeh zasväcovania do tajov umenia je neustály. Obracanie sa k minulosti, je pre nás určite príjemným pocitom, ale život ide ďalej, a  sú tu noví žiaci, ktorých privádza do našej školy zvedavosť. Je našou povinnosťou získať ich na stranu múz a pomôcť im tak budovať bohatší, plnší a krajší život.


                                                                                                   Mgr. Marian Lacko
                                                                                                         riaditeľ ZUŠ