Ochrana osobných údajov:

Informačná povinnosť čl 13 GDPR 

——————————————————————————————————————————————————

K 15. septembru 2020 má škola spolu 579 žiakov:

Hudobný odbor             : 221 žiakov
Výtvarný odbor             : 203 žiakov
Lit.dramatický odbor   :    43 žiakov
Tanečný odbor              : 108 žiakov
Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby :   4 žiakov
                                                                                                                                   

      Menoslov pracovníkov ZUŠ v školskom roku 2020/2021

1. Mgr. Marian LACKO riaditeľ, LDO, vedúci PK
2. Mgr. Lívia KÓNYAOVÁ zást.riad. klavír, HN vedúca PK – klavír
3. Mgr. Eva ČARNOKÁ zást.riad. klavír, HN, predsedkyňa umeleckej rady
4. Mária HACSKÓOVÁ, DiS.art. klavír
5. Erika MIHÁLIKOVÁ, DiS.art. klavír, keyboard, korepetícia
6. Mgr. Jozef GÖDRI klavír, korepetícia, HN – vedúci PK –  HN
7. Denisa SZITAIOVÁ  klavír, korepetícia
8. Mgr. Zuzana BALOGHOVÁ klavír
9. Alena MITTEROVÁ, DiS.art. dychové nástroje, vedúca PK
10. Ján CSÍZI, DiS.art. dychové a bicie nástroje
11. Eva SZABÓOVÁ,DiS.art. husle, vedúca PK
12. PaedDr. Jana DOBROCKÁ akordeón, HN, spev
13. Mgr. Zuzana KÁNTOROVÁ spev, HN, vedúca PK
14. Mgr. Soňa LANGOVÁ spev, akordeón
15. Marcel PETICKÝ, DiS.art. gitara, vedúci PK
16. Jozef ILLÉŠ,DiS.art. gitara
17. Mgr. Nikoleta CSÍZI GEČEOVÁ VO
18. Mgr. Daniela PÁNEKOVÁ VO, vedúca PK
19. PaedDr. Ivana MARKOTÁNOVÁ VO
20. Mgr.art. et MgA. Jana JANOVE LDO,OAMT (Odbor audioviz. a multimediálnej tvorby)
21. Otto NAGYVO – fotografia
22. Gabriela GAZDOVÁ, DiS.art.  TO, vedúca PK
23. Júlia DOBROCKÁ, DiS.art. TO
24.  Gabriel KERTÉSZ, DiS.art.  LDO
       Mgr.art. Dana TURANSKÁ, ArtD. LDO    – RD
25. Andrea SOJKOVÁ  hospodárka, administratívna pracovníčka
26. Tibor LAJGÚT seminárny technik
27. Valéria REISINGEROVÁ upratovačka, školníčka
28. Helena GEMBICKÁ upratovačka
      Simona CSERNYANSKÁ upratovačka    – RD
  —————————————————————————————————————————————————-

ÚSPEŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019  v ZUŠ, Salvova 1, Rimavská Sobota  

HUDOBNÝ ODBOR  (HO):
V tomto odbore vyučujú:
Klavír:
Mgr. EvaČarnoká
+ zástupnyňa ZUŠ, Mgr. Lívia Kónyaová + zástupkyňa ZUŠ, Mária Hacskóová, DiS.art, Erika Miháliková, DiS.art. + keyboard, korepetícia,
Mgr. Jozef Gӧdri
+ korepetícia, Mgr. Zuzana Baloghová, Erik Vaska,
Dychové nástroje:
Alena Mitterová, DiS.art., Ján Csízi, DiS.art.

Husle: Eva Szabóová, DiS.art.
Spev: Mgr. Zuzana Kántorová,
Akordeón: PaedDr. Jana Dobrocká + spev, Mgr. Soňa Langová + spev,
Adriána Šajgalová
(praktikant)
Gitara: Marcel Petický, DiS.art., Jozef Illéš, DiS.art.
           
Žiaci hudobného odboru sa v tomto školskom roku tešili mimoriadnym celoslovenským úspechom.
Daniel Szaniszló, si na XX. ročníku speváckej súťaži IUVENTUS CANTI 2018 vyspieval nádherné ocenenie. Okrem toho, že sa učí hrať na husle, je aj žiakom v speváckej triede p.učiteľky Soni Langovej. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina. Súťaž vytvára podmienky na prezentáciu mladých talentovaných spevákov. Pre mnohých mladých spevákov znamená úspešný štart na Godinovej speváckej súťaži rozhodujúci krok pre profesionálnu dráhu, na európske koncertné pódia i operné scény. V jubilejnom dvadsiatom ročníku súťaže sa predstavilo  vyše 130 spevákov z dvanástich krajín.
– Daniel  vo svojej  II.kategórii získal 1.miesto, Cenu Matice Slovenskej za najlepšiu interpretáciu ľudovej piesne a Cenu Jaroslava Krčku za interpretáciu ľudovej piesne. Úspech 2.kola si môžete vypočuť na stránke  https://www.youtube.com/watch?v=TaTTGcIDN_4
– 11.3.2019 úspešne reprezentovali školu žiaci na celoslovenskom kole súťaže Hnúšťanský akord. Družstvo C kategórie  v zložení Jakub Kántor, Vratko Mančuška a Matej Kerekeš získalo 1.miesto a nomináciu na medzinárodnú hudobnú olympiádu do Varšavy, ktorá sa uskutoční v roku 2020.
– Súťaže sa zúčastnil aj školský spevácky zbor Nádej, ktorý získal zlaté pásmo  v krajskom kole súťaže Mládež spieva s postupom na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29 -31.mája v Prievidzi. Ich výkon bol ocenený Cenou predsedníčky poroty za vynikajúcu dramaturgiu pre detský zbor.
– Aj tento školský rok sa žiaci zapojili do nadregionálnej súťažnej prehliadky  pod názvom Pódium mladých umelcov. Tento rok sa stretli žiaci dychového, sláčikového, gitarového a klávesového oddelenia. Vo svojich kategóriách získali zlaté, strieborné aj bronzové pásma. Dychové oddelenie reprezentovali – Sabina Iždinská, Filip Kántor a Dominik Melich. Sláčikové oddelenie Sofia Szántóová, Daniel Szaniszló a Vratko Mančuška, gitarové oddelenie Samuel Séleš no a na súťaž v hre na keyboarde sa odvážil Dominik Benda.
– Úspechom je aj prijatie žiačky speváckeho  oddelenia, Barbory Luptákovej z triedy p.učiteľky Jany Dobrockej na muzikálové herectvo na  súkromnom konzervatóriu v Košiciach.

VÝTVARNÝ ODBOR (VO):
V tomto odbore vyučujú: Mgr. Daniela Páneková, PaedDr. Ivana Markotánová, Mgr. Nikoleta Gečeová, a Otto Nagy (oddelenie fotografie).
            Žiaci VO sa každoročne zapájajú do mnohých súťaží- regionálnych, celoslovenských aj medzinárodných. V tomto školskom roku získala Mercédesz Miklovicsová ocenenie v medzinárodnej súťaži Madame Humanité v Prahe. Ema Vargicová bola úspešná v bienále grafiky v Toruńi v Poľsku, kde získala čestné uznanie. Na medzinárodnej výstave v českých Lidiciach získala čestné uznanie Lara Piliarová. V medzinárodnej súťaži Ríša fantázie v Lučenci, získal 3.miesto Marek Bitala. Takmer každý rok si naši žiaci odnesú ocenenie z umeleckého festivalu Maľovaná ZUŠka, toho roku to boli Simona SzabóováJakub Ďuriš, ktorí sa umiestnili v zlatom pásme.
            Naša ZUŠka je organizátorom dvoch celoslovenských súťaží- Bienále Novoročenky, toho roku to bol 18.ročník, pod názvom- Svetlo a Bienále fotografickej súťaže, toho roku to bol 3.ročník, pod názvom- Objekt a tieň.

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR (LDO):
V literárno-dramatickom odbore pracovalo v školskom roku 2018-19 až 6 divadelných súborov. V tomto odbore vyučujú: Mgr.art. Dana Turanská, ArtD.
a Mgr. Marian Lacko, riaditeľ ZUŠ.
Detské divadelné súbory:
DDS UŠKO
– najmenšie deti vytvorili predstavenie „Zaseknutá húsenica“
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS ZAUŠKO – predstavenie: „Milionár a Popoluška“- účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
 – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS DVE FACKY – predstavenie: „Perinbaba“Cena za kolektívne vytvorenie postáv na Krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom- STRIEBORNÉ PÁSMO – réžia: Dana Turanská – 5 repríz
DDS FACKA – predstavenie „Vitrínka bábik“ – účasť na krajskej prehliadke Rozprávkové javisko v Žiari nad Hronom – STRIEBORNÉ PÁSMO
– réžia: Dana Turanská – 6 repríz
Študentský divadelný súbor:
Divadlo ALTERNA – predstavenie: „Nebojsa“ účasť na Celoslovenskom festivale FEDIM v Tisovci – BRONZOVÉ PÁSMO – réžia: Marian Lacko – 10 repríz
Divadelný súbor dospelých:
Divadlo HAVRAN
– predstavenie: „Skon Paľa Ročku“
réžia Marian Lacko – 4 reprízy
tento súbor úspešne reprízoval aj predstavenia z minulých rokov:
– monodrámu „Žobráci“ spolu: 35 repríz réžia Marian Lacko
– rozprávku: „Hlúpy Kubo“ – spolu: 22 repríz réžia Marian Lacko
príprava na štúdium:
úspešná bola Barbora LUPTÁKOVÁ – Hudobno dramatické konzervatórium Košice

TANEČNÝ ODBOR (TO):
Tento školský rok bol úspešný aj pre tanečný odbor, ktorého žiaci sa zúčastnili množstva súťaží a vystúpení. V tomto odbore vyučujú: Gabriela Gazdová, DiS.art a Júlia Dobrocká: DiS.art.
Súťaže :
– Hnúšta Deň tanca:
Tanečná skupina JUGA ,choreografia : R.N.B.W.  – ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajskú súťaž
Tanečná skupina JUGA, choreografia Dum De Dum – ZLATÉ PÁSMO s postupom na krajskú súťaž
Choreografia La la la – STRIEBORNÉ PÁSMO
– Bojnice Festival moderného tanca: 
Tanečná skupina JUGA R. N. B. W. – BRONZOVÉ PÁSMO
Tanečná skupina JUGA Friends – 2.miesto  – STRIEBORNÉ PÁSMO
– Žiar nad Hronom:
Tanečná skupina JUGA  R.N.B.W. – STRIEBORNÉ PÁSMO
Tanečná skupina JUGA Dum De Dum – BRONZOVÉ PÁSMO
– Natáčanie prvého kola Česko-Slovensko má talent:
Magdaléna Dobrocká a Kinga Kislingerová 
– Rózsavölgyiho pohár Balassagyarmat – Maďarsko: 
Easier – 2. miesto
Say something – 2. miesto
Friends – 2. miesto
Džez – STRIEBORNÉ PÁSMO
Someday, Never Enough – 4.miesto
Call on my name – 5.miesto
            Žiaci tanečného odboru sa pravidelne zúčastňujú tanečných súťaží a aj tento rok nás reprezentovali  s choreografiami z rôznych štýlov tanca skoro  po celom Slovensku. Dve absolventky sa zúčastnili aj kástingu na Česko-Slovensko má talent, kde úspešne postúpili do ďalšieho kola a my im budeme držať palce, aby sa im darilo a rozšírili meno našej školy. Je to pre nich veľká motivácia ako aj pre nás ich učiteľky, budeme v tom pokračovať aj naďalej.

Odbor Audiovizuálnej a Multimediálnej Tvorby (OAMT):
            Ako každoročne od vzniku OAMT v školskom roku 2014-15, tak aj v tomto roku boli naši žiaci úspešní v mnohých krajských a celoštátnych súťažiach. V tomto ako ho my slangovo voláme „filmárskom“ odbore v školskom roku vyučoval náš bývalý žiak Matej Kováč, ktorý bol zároveň úspešný v talentových skúškach na VŠMU v Bratislave, bol prijatý na štúdium réžie. Najväčšie úspechy sme v školskom roku 2018-19 zožali s filmami:
1/ dokument: „Jeden deň vo Vienale“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za réžiu
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
2/ dokument: „Tradícia pretkaná vlnou“
            Celoslovenská súťaž ZLATÁ KLAPKA v Bratislave – Cena za najlepší    dokumentárny film
            Celoslovenská súťaž CINEAMA v Nitre  – 1.miesto za dokument
Obidva filmy budú reprezentovať Slovensko na medzinárodných a svetových filmových festivaloch. Na ktorých, to sa dozvieme až v budúcom školskom roku. Veríme, že budú úspešné, podobne ako v minulosti film „Stranger“, ktorý získal na Svetovom festivale CINEAMA Bronzovú medailu.

            Žiakom aj pedagógom všetkých odborov za dosiahnuté úspechy v školskom roku 2018/2019 srdečne blahoželáme.

 ——————————————————————————————————————————————————-                    

PRIJÍMACIE SKÚŠKY pre záujemcov o štúdium na ZUŠ  
PRIHLÁŠKA na stiahnutie  –  TU