jaja_1

* Narodila sa v Rimavskej Sobote, žije striedavo v Bratislave a v Rimavskej Sobote

*učiteľka AVO a LDO od septembra 2014

* štúdiá: Gymnázium I.Kraska R.Sobota

*LDO ZUŠ v R. Sobota

* Janáčkova Akademie Múzických umění, Brno Odbor rozhlasová a televizní dramaturgie a scénaristika

*Akadémia umení v Banskej Bystrici, odbor Filmová dramaturgia a scenáristika, a Filmová dokumentárna tvorba

* kontakty: http://www.karavana.estranky.sk/clanky/clenovia-a-j/, http://rtds.jamu.cz/tag/jana-janove/