Kontaktné informácie: 

Adresa:

Základná umelecká škola
Salvova 1
979 01 Rimavská Sobota

E-mail:  zusrs@rsnet.sk
Divadlo ALTERNA: www.dsalterna.estranky.sk

Tel.: +421.47 5622 781,
0917 329 202 – riaditeľňa

Výtv.odbor: Tel.: +421 47 5626318,  e-mail: vozusrs@gmail.com

Stránka mesta:

www.rimavskasobota.sk

Družobné školy:

ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně /ČR/: www.kolin.cz/zus

Harmónia Zeneiskola,Üllő /HU/: www.he.atw.hu